English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
07.08.2009
ESF mērķstipendijas maģistrantiem

ESF mērķstipendijas maģistrantiem

     

ESF mērķstipendijas maģistrantiem

No 01.09.2009. Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakultāte sāk realizēt ESF projektu „Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai Rēzeknes Augstskolā” (identifikācijas Nr. 1DP/1.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/003), kas paredz iespēju maģistrantiem konkursa kārtībā saņemt stipendiju trīssimt latu mēnesī apmērā.

Saskaņā ar LR MK grozījumiem 2004.gada 24.augusta noteikumos Nr.740 "Noteikumi par stipendijām", studējošajam, kuram ir piešķirta mērķstipendija no Eiropas Sociālā fonda finansēto projektu līdzekļiem, augstākās izglītības iestāde stipendijas izmaksu pārtrauc ar pirmo mēnesi pēc mērķstipendijas piešķiršanas.

  NOLIKUMS PAR MĒRĶSTIPENDIJU PIEŠĶIRŠANU MAĢISTRANTIEM RĒZEKNES AUGSTSKOLĀ (RA)

2009./2010. studiju gadā tiks piešķirtas 14 stipendijas maģistrantiem, kas studēs maģistra studiju programmā „Vides aizsardzība” vai „Datorsistēmas”. Iesniegums mērķstipendijas saņemšanai jāiesniedz līdz 2009. gada 19. augustam par uzņemšanu maģistrantūrā atbildīgajai personai (Atbrīvošanas alejā 90, 115.kab.).

  IESNIEGUMS MĒRĶSTIPENDIJAS SAŅEMŠANAI

Projektu plānots realizēt laikā no 2009. gada septembra līdz 2013.gada janvārim, un tā kopējās izmaksas ir 157 140 Ls. Projekta līdzfinansējums 85% apmērā ir no Eiropas sociālā fonda, 15% -Latvijas valsts finansējums.

Papildu informāciju varat iegūt pie projekta koordinatora Mihaila Kijaško, Atbrīvošanas alejā 115, ITC, 208. kab., pa tālr. 646 22428 vai e-pastu: Mihails.Kijasko@ru.lv.


RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv