English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
09.10.2009
Prelāta Ādolfa Grosberga piemiņas fonda stipendijas katoļu studentiem

Prelāta Ādolfa Grosberga piemiņas fonda stipendijas katoļu studentiem
Prasības stipendijas pretendentiem

Stipendiju piešķir šādās grupās:
 1. Stipendija piešķirama studentiem, sākot ar otro mācību gadu, kas studē kādā no akreditētajām Latvijas augstskolām un akreditētām programmām pamatstudijās, izvērtējot pirmā gada studiju sekmes. Studiju joma un līmenis nav ierobežots;
 2. Studentiem - sociālo un studiju procesa vajadzību segšanai, tai skaitā studiju maksas segšanai;
 3. Studenta aktīva līdzdarbošanās Latvijas Katoļu Baznīcas, jaunatnes vai sabiedriskajā darbā;
 4. Studentam/ei jāpieder kādai Katoļu Baznīcas draudzei Latvijā;
 5. Pēc studiju beigšanas stipendiātam ir morāls pienākums aktīvi atbalstīt Katoļu Baznīcas darbu Latvijā.


Stipendijas piešķiršanas noteikumi

Stipendijas piešķiršanā tiek izvērtēta pretendentu atbilstība šādiem kritērijiem:
 1. līdzdalība un aktivitāte Latvijas Katoļu Baznīcas dzīvē;
 2. sekmība studijās - vērtējamas sekmes visā iepriekšējā studiju periodā;
 3. studējošā materiālais stāvoklis;


Pieteikuma vēstulē ir jāpievieno klāt sekojoši dokumenti:
 1. aizpildīta pieteikuma veidlapa;
 2. rekomendācija no draudzes prāvesta;
 3. CV;
 4. izziņa par studijām un sekmēm no augstākās mācību iestādes, kurā stipendijas pretendents studē.


Pieteikumu jānosūta elektroniski uz adresi: fonds.grosbergs@inbox.lv līdz 2009.gada 2.novembrim. Fonda valde izsludinās konkursa rezultātus mēneša laikā pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Plašāka informācija pieejama: Inese Runce
Epasts: fonds.grosbergs@inbox.lv vai 26810848

STIPENDIJAS ATBALSTA VEIDLAPA
RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv