English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
12.10.2009
RA Personības Socializācijas pētījumu institūta (PSPI) izdevumiem piešķirts starptautiskā seriālizdevuma standartnumurs ISSN

RA Personības Socializācijas pētījumu institūta (PSPI) izdevumiem piešķirts starptautiskā seriālizdevuma standartnumurs ISSN
2009.g. 6. oktobrī RA Personības Socializācijas pētījumu institūts (PSPI) ir saņēmis apstiprinājumu par institūta divu esošo zinātnisko izdevumu reģistrāciju starptautiskajā ISSN datu bāzē un starptautiskā seriālizdevuma standartnumura ISSN piešķiršanu:
1. ISSN piešķirts RA PSPI ikgadējās starptautiskās zinātniskās konferences „Sabiedrība. Integrācija. Izglītība” rakstu krājumam un visiem izdevumiem sākot no 2007.gada. Visi nākošie konferences materiālu krājumi tiks publicēti ar piešķirto ISSN numuru un raksti tiks pieņemti tikai latviešu un angļu valodās, taču visi iepriekš publicētie raksti (N0 2007.g) ir starptautiski atzīstami un visi publikāciju autori ir tiesīgi iepriekšējā perioda izdevumiem pievienot piešķirto ISSN numuru.
2. ISSN piešķirts RA PSPI ikgadējam Zinātnisko rakstu krājumam sākot no 2007.g. „Izglītības reforma vispārizglītojošā skolā: izglītības satura pētījumi un ieviešanas problēmas”. Visi nākošie izdevumi tiks publicēti ar šo nosaukumu raksti tiks pieņemti tikai latviešu un angļu valodās, taču arī 2008.g. Zinātnisko rakstu krājuma: Izglītības reformas ieviešana Latgales reģiona skolās: rezultatīvo rādītāju kvalitatīvā analīze” publikāciju autori ir tiesīgi pievienot piešķirto ISSN numuru.

ISSN 1691-5887ISSN 1691-5895

Piezīme: ISSN piešķirts arī jaunajam starptautiski recenzētam PSPI Žurnālam „Pedagoģiskās tehnoloģijas sabiedrības socializācijā un resocializācijā/ Pedagogical Technologies in Socialization and Resocialization of Society”, kurš tiks izdots 2010.gada pavasarī.

Sīkāka informācija PSPI
Tel. 64622497; 64628127
RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv