English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
27.09.2009
„Zinātnieku nakts” rosība Rēzeknes Augstskolā

„Zinātnieku nakts” rosība Rēzeknes Augstskolā
„Zinātnieku nakts” ir Eiropas Komisijas atbalstīts pasākums, kuru realizē Latvijas Zinātņu akadēmija sadarbībā ar Latvijas augstskolām un zinātniskajiem institūtiem. Šāds pasākums notiek vairāk nekā 200 Eiropas pilsētās septembra pēdējā piektdienā. Latvijā šogad tas risinājās vienlaikus piecās pilsētās - Rīgā, Daugavpilī, Jelgavā, Ventspilī un Rēzeknē. Katrā no minētajām pilsētām tika rīkotas aktivitātes, lai popularizētu dažādus zinātņu virzienus. Šī gada tēma bija „Cilvēks un kosmoss”. Pasākuma galvenais mērķis piesaistīt sabiedrības, un it īpaši jauniešu uzmanību zinātnei. Atraktīvā veidā skaidrot zinātnes sasniegumus, radīt sabiedrības interesi un izpratni par zinātni, kā arī ļaut pasākuma apmeklētājiem pašiem darboties. Radīt tādu atmosfēru, kura sekmētu jauniešu pievēršanos pētniecībai. „Zinātnieku nakts” aktivitātes ir paredzētas ikvienam interesentam, bet visvairāk uz pasākumu katru gadu tiek aicināti un gaidīti tieši vidusskolēni. Viņiem tā ir lieliska iespēja iepazīties ar zinātņu virzieniem, pētniekiem, apjaust, ko tad īsti zinātne var sniegt katram indivīdam.


Šogad apmeklētāju skaits „Zinātnieku nakts” pasākumā Rēzeknes Augstskolā vairākkārt pārsniedza pagājušā gada „Zinātnieku nakts” dalībnieku skaitu - pāri par 400 interesentiem no 33 dažādām skolām. Prieks bija par katru, kurš šajā vakarā iegriezās Rēzeknes Augstskolā. Taču īpaši priecēja kuplais apmeklētāju pulks no blakus rajoniem. Šajā sakarā noteikti jāsaka paldies pedagogiem, kuri organizēja braucienus no tālākām izglītības iestādēm – Vārkavas, Ezerniekiem, Kaunatas, Rugājiem. Prieks, ka skolotāji atrod spēkus un līdzekļus, lai rosinātu jauniešus pameklēt līdzīga veida pasākumus.


„Zinātnieku naktī” katrs apmeklētājs varēja izvēlēties sev tīkamu tēmu un uzzināt vairāk par to. Sākot no astroloģes stāstījuma par Visumu un cilvēku, beidzot ar nakts orientēšanos Rēzeknes Augstskolas apkārtnē. Jaunieši vairāk izvēlējās tās darba formas, kurās varēja darboties līdzi, piemēram, izmēģinot orientēties ar GPS sistēmas palīdzību, piedaloties lidmodeļu vai zvaigžņu kartes veidošanā, pētot astroloģisko zīmju attēlojumu dažādu valstu valūtās. Katrā aktivitātē varēja atrast ko īpašu. Rēzeknes Augstskolas mācībspēki un studenti, kuri piedalījās aktivitāšu plānošanā un vadīšanā, centās atklāt vienai vai otrai pētniecības nozarei specifisko. Tas arī veiksmīgi izdevās. Gan skolotājiem, gan skolēniem interesanta likās tikšanās ar astroloģi Danutu Kiopu. Viņa atklāja noslēpumus, kuri saistīti ar nedēļas dienām, dzimšanas datumiem. Apmeklētāji varēja uzzināt par astroloģijas darbības mehānismu. Aizpildot aptaujas anketas, jaunieši vispozitīvākās atsauksmes bija snieguši par dažādām aktivitātēm - „Zvaigžņu rakstu” skaidrošanas nodarbību, ko organizēja RA Filoloģijas katedras pārstāvji, robotu demonstrēšanu Inženieru fakultātes mācībspēku vadībā, Garšu laboratorijā atklātās gudrības, kā arī viesošanos uz Svešvalodu planētas. Ja runājam par vidusskolēnu viedokli, tad viņi atzinīgi vērtē šāda pasākuma norisi RA.


Laura Stepiņa no Rēzeknes 1. vidusskolas pēc pasākuma teica: „Jauniešiem „Zinātnieku nakts” bija viens liels piedzīvojums, atpūta pēc skolas un saņemtas jaunas zināšanas. Nakts skrējienā varēja pārbaudīt spēkus, radošajās darbnīcās iegūt vērtīgu informāciju, piedalīties konkursos un laimēt balvas. Vienkārši lielisks pasākums! Mūsu laikos tieši šādu radošu aktivitāšu pietrūkst. Es noteikti gribēšu piedalīties nākamgad šādā pasākumā.” Evita Kozule no Rēzeknes Poļu vidusskolas norādīja: „Šajā naktī es jutos kā pētniece, jo ieejot katrā no telpām, es uzzināju ko jaunu. Piedalījos eksperimentos un degustācijās. Tik daudz jaunas informācijas vienkopus. Es stāstīšu par šo pasākumu un ieteikšu to nākamgad apmeklēt visiem saviem draugiem.”
Ausma Sprukte no Rēzeknes 1.vidusskolas vērtēja šādi: „Ir labi, ka nopietnas un zinātniskas lietas jauniešiem stāsta un parāda vienkārši. Tad viss paliek saprotams. Pasākums priekš manis ir liels ieguvums. Iespēja piedalīties loterijā, dejot laukā zem klajas debess, cienāties ar tēju un uzzināt tik daudz interesanta. Zināšanas un atpūta vienlaicīgi. Lieliski organizēts un vērienīgs pasākums.”
Īpašs paldies pasākuma atbalstīšanā jāsaka sponsoriem. Viņu sarūpēto varēja nogaršot ikviens pasākuma dalībnieks. Par atsaucību vislielākais paldies SIA „NP Foods”, kas cienāja ar Gutta sulām, SIA „Averscentrs” bija sarūpējis Danone jogurtus, bet slāpes varēja veldzēt ar SIA „Ilgazeem” Iļģuciema kvasu. Savukārt svaigu un garšīgu baltmaizi bija sagādājusi SIA „Vecā maiznīca”.
Rēzeknes Augstskolas mācībspēki un studenti cer, ka varēs piedalīties projektā un organizēt šādu pasākumu arī nākamgad. Vēl jo vairāk, ka šī gada „Zinātnieku nakts” apmeklētāji jau interesējas par laiku un vietu, kur tas varētu notikt. Pēc aizvadītās „Zinātnieku nakts” ir radušās vairākas idejas, kā varētu uzlabot tā norisi. Noteikti nepieciešamas plašākas telpas, jo jauniešu atsaucība un vēlme darboties tiešām ir liela. Katrā ziņā, Rēzeknes Augstskolai bija liels prieks sagaidīt tik daudz ciemiņu uz šī gada pasākums. Tāpēc ceram, ka tikpat liels un vēl lielāks apmeklētāju pulks būs arī citos RA organizētajos pasākumos.

Lelde Langovska, Diāna Miščenko, RA studentes
Māra Justa foto
RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv