English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
21.11.2009
RA studenti ir pret budžeta samazinājumu augstākajai izglītībai

RA studenti ir pret budžeta samazinājumu augstākajai izglītībai
Rēzeknes Augstskolas (RA) studenti atbalsta Latvijas Studentu apvienības Latvijas Izglītības un Zinātnes darbinieku arodbiedrības nostādni pret finansējuma samazināšanu augstākajai izglītībai.

1. Nesamazināt budžeta finansējumu augstākajai izglītībai (augstskolām un koledžām) un rast iespēju nodrošināt nepieciešamo līdzfinansējumu un priekšfinansējumu ESF projektiem.
Jau 2009.gada finansējuma samazinājums (vidēji 48%) ir bijis dramatisks un ietekmēja gan augstākās izglītības infrastruktūras nodrošinājumu, gan darba slodzi, gan atalgojumu. Līdz ar darba slodzes samazinājumu atalgojuma samazinājums ir lielāks par 20 procentiem (kā tas noteikts MK Noteikumos par akadēmiskā personāla darba samaksu). Tas savukārt ietekmē gan kontaktstundu skaitu, gan augstākās izglītības kvalitāti, jo bibliotēku nodrošinājums ar studiju materiāliem ir nepietiekams infrastruktūras nepietiekamā finansējuma dēļ. Meklēt iespējas priekšfinansējumam un līdzfinansējumam ESF un citu ārvalstu instrumentu pētnieciskajiem un infrastruktūras attīstības projektiem (piem., Norvēģu instruments), jo samazinātā finansējuma apstākļos augstskolas nevar rast nepieciešamo priekšfinansējumu.

2. Augstākās izglītības finansējuma sistēmas reforma
Finansējuma modeļa maiņa ir politiska izšķiršanās, kas sakņojas mērķos, ko valsts vēlas sasniegt, kā arī valsts attīstības vīzijā. Latvijā ir nepieciešama pāreja uz rezultātos orientētu finansēšanas modeli, pamatā vērtējot katrai institūcijai izvirzīto kvalitātes rādītāju sasniegšanu, it īpaši Latvijas tautsaimniecības konkurētspējai svarīgo kvalitātes rādītāju nozīmi, un samazinot ieguldījumu ietekmi uz piešķiramā finansējuma apjomu. Laikā, kad redzam, ka šobrīd izmantotais finansēšanas modelis, kur finansējums tiek pilnībā aprēķināts, balstoties uz iepriekšējos gados piešķirtā finansējuma apjomu, vairs nesniedz vēlamo atdevi, ir nepieciešams ieviest rezultātos orientētu finansēšanas modeli.

3. Nepieļaut studiju un studējošo kredītu ar valsts galvojumu izsniegšanu eiro valūtā
Šobrīd tiek gatavoti grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 29. maija noteikumos Nr.220 “Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu”. MK noteikumu grozījumi paredz, ka turpmāk studiju un studējošo kredīti tiks izsniegti eiro valūtā. Lata vērtības samazināšanās gadījumā students būs lielākais zaudētājs, jo lata vērtība būs samazinājusies, savukārt kredīta apjoms paliks nemainīgs. Valsts procentu maksājuma bankām samazināšana, kā arī banku nodrošināšanās pret lata devalvāciju vai lata svārstību koridora paplašināšanu nedrīkst tikt veikta uz studentu rēķina, tādēļ grozījumi MK noteikumos Nr.220 “Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu”, kas paredz studiju un studējošo kredītu ar valsts galvojumu izsniegšanu eiro valūtā, nav pieļaujami.

4. Saglabāt zinātnes bāzes finansējumu 2009.gada līmenī un rast iespēju nodrošināt nepieciešamo līdzfinansējumu un priekšfinansējumu ESF projektiem.
2009.gadā zinātnes bāzes finansējums tika samazināts par 63 procentiem, tādējādi apdraudot nozares kā tādas pastāvēšanu. Tāpēc prasām saglabāt zinātnes bāzes finansējumu 2009.gada līmenī un rast iespēju nodrošināt nepieciešamo līdzfinansējumu un priekšfinansējumu ESF un citiem ārvalstu instrumentu pētnieciskajiem un infrastruktūras projektiem zinātnē vai pieņemt normatīvos aktus projektu īstenošanai bez zinātnisko institūciju līdzfinansējuma. ESF projektos, kur izsludināms iepirkuma konkurss, atcelt PVN maksājumu, kas ESF projektos tiek uzskatīts par neattiecināmām izmaksām, bet kam nav naudas zinātnisko institūciju budžetā. Likumdošanas izmaiņas nepieciešamas, lai drastiski samazinātā budžeta apstākļos dotu zinātnes kā nozares pastāvēšanai un attīstībai izmantot ESF un citu ārvalstu finansējumu.
RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv