English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
09.12.2009
Iegūst veicināšanas balvu

Iegūst veicināšanas balvu
2009. gadā A/S “Exigen Services Latvia” un Nodibinājums “Latvijas Izglītības fonds” rīkoja zinātnisko darbu Valsts konkursu datorzinātnēs un informātikā.
Konkursā piedalījās studenti no dažādām augstākajām izglītības iestādēm: Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Transporta un sakaru institūta, Vidzemes augstskolas, Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas un Rēzeknes Augstskolas.
Konkursam Rēzeknes Augstskolas (RA) Inženieru fakultāte izvirzīja 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Programmēšanas inženieris” Edvarda Valbaha diplomprojektu „Elektriskās jaudas zudumu aprēķins zemūdens vados no piekrastes vēja ģeneratoriem” (vadītājs asoc. profesors Dr.sc.ing. Pēteris Grabusts). E.Valbahs diplomprojekta noslēdzošo posmu izstrādāja Oldenburgas/Austrumfrīzijas/Wilhelmshafenes augstskolā ERASMUS programmas ietvaros.
RA Inženieru fakultātes dekāna p.i. Ērika Teirumnieka informēja, ka konkursā E.Valdbahs 33 iesūtīto darbu konkurencē ieguva veicināšanas balvu. Jāpiebilst, ka šobrīd RA Inženieru fakultātes studiju programmu „Programmēšanas inženieris” apgūts 101 students. Programmas īstenošanas laikā tiek veikti pētījumi un rakstīti zinātniskie darbi par dažādām tēmām datorzinātni un informācijas tehnoloģiju jomu. Pētījumu rezultātus studenti ietver ne tikai studiju darbos un diplomprojektos, bet arī prezentē konferencēs.
RA Inženieru fakultātē ik gadus noris Inženieru dienas, kuru ietvaros tiek rīkota studentu zinātniskā konference. Arī šajā studiju gadā 2010. gada 22. aprīlī notiks 14. starptautiskā studentu zinātniski praktiskā konference „Cilvēks. Vide. Tehnoloģijas.” (plašāka informācija www.ru.lv sadaļā zinātne, konferences). Studentu sasniegumus viennozīmīgi veicina gan augsti kvalificētais akadēmiskais personāls, gan moderna materiālā bāze RA informācijas tehnoloģiju centrā.
RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv