English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
03.02.2010
Rēzeknes Augstskolas izdevumi skolām, muzejiem, bibliotēkām

Rēzeknes Augstskolas izdevumi skolām, muzejiem, bibliotēkām
12. februārī plkst. 13.00 Rēzeknes Augstskolā (Atbrīvošanas alejā 90) notiks bilingvālā izziņas un mācību materiāla CD „Cyblys meiklis” prezentācija. Aicināti Latgales rajona, pilsētu skolu metodisko apvienību vadītāji, vidusskolu latviešu valodas un literatūras skolotāji, muzeju, bibliotēku darbinieki, plašsaziņas līdzekļu pārstāvji. Ikviens, kas interesējas par folkloras tradīciju izpausmēm mūsdienās un ir aizrāvies ar novada kultūrvēstures izzināšanu.
Rēzeknes Augstskolas Humanitāro zinātņu katedras studentiem un docētājiem 2009. gads bija bagāts ar dažādiem publicitātes pasākumiem, kuru rezultātus 12. februārī varēs redzēt un skolas, muzeja, bibliotēkas fondam arī iegūt minēto iestāžu darbinieki. Tā kā pēdējais šajā gadā izdotais materiāls ir arī atraktīvākais gan formāta, gan satura ziņā, tad pamatā plānotā tikšanās ir saistīta ar jaunā diska prezentāciju, taču interesentiem tiks piedāvāts ieskats arī citos katedras izdevumos: monogrāfija „Valodas Austrumlatvijā: pētījuma dati un rezultāti”, kas šobrīd ir uzskatāms par kvantitatīvi lielāko izdevumu Baltijā un sociolingvistikas nozarē arī visā Rietumeiropā, kā arī kvalitatīvi iespaidīgāko pētījumu par valodu mikro- un makrovides lietojuma īpatnībām Latgalē. 1. starptautiskās latgalistikas konferences krājums „Latgalistikys kongresu materiali”, kas tapis sadarbībā ar Sanktpēterburgas Valsts universitātes un Latvijas Universitātes valodniekiem un aizsācis pētījumu ciklu par Latgales un latgaliešu vēstures, valodas, literatūras, folkloristikas jautājumiem. Humanitāro zinātņu žurnāla „Via Latgalica” pirmais numurs, kurā var rast daudzveidīgu ieskatu starpnozaru pētījumos, gūt idejas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrādei. Pasākumā tiks poularizēts arī elektroniskajā formātā pieejamais izdevums „Latgalian. The Latgalian language in education in Latvia”, kas tapis sadarbībā ar Multilingvisma un valodas apguves Eiropas pētījumu centru (Frīzu Akadēmija, Nīderlande).
Tiks piedāvāts ieskats arī šī gada plānotajās aktivitātēs un izdevumos. Vienā no Humanitāro zinātņu katedras rīkotajām aktivitātēm, kas norit Comenius projekta „Intercompetency and Dialogue through Literature” (142075-LLP-1-2008-1-BG-COMENIUS-CMP), varēja piedalīties arī Zilupes, Nautrēnu un Rēzeknes poļu vidusskolu padagogi. Projekta ietvaros tika rīkoti skolotāju kvalifikācijas paaugstināšanas kursi, kuros tika piedāvāta inovatīva metodoloģija transversālo kompetenču attīstīšanai. Skolotāji, kuriem jaunā metodoloģija likās pieņemama un piedāvājama skolu jauniešiem, ir piedalījušies arī šīs metodoloģijas testēšanā. Kursu un testēšanas noslēgumā skolotāji saņem sertifikātus, kurus akceptējusi arī LR IZM, bet pieredze transversālo kompetenču attīstīšanā tiks iekļauta kā starptautisko pedagogu kursu norisē Rēzeknes Augstskolā šī gada aprīlī, tā šobrīd veidojamajā skolotāja rokasgrāmatā, kas tiks publicēta bulgāru, slovēņu, somu, angļu, spāņu un latviešu valodā.
Pasākuma pamatnolūks ir dāvināt izglītības iestādēm, muzejiem, bibliotēkām minētos izdevumus, piesaistīt skolotāju, muzeju darbinieku interesi jaunām metodēm darbam skolā dažādos mācību priekšmetos, interaktīvā gaisotnē pārliecināties par krīzes laika iespējām ikvienam no darboties gribētājam.


Sīkāka informācija pa tālruni: Ilga Šuplinska, 26451533

Ilga Šuplinska,
RA Humanitāro zinātņu katedras vadītāja
RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv