English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
05.02.2010
Augstskolu un uzņēmēju sadarbība atjaunojamo energoresursu jomā

Augstskolu un uzņēmēju sadarbība atjaunojamo energoresursu jomā
    


Aizvadītā gada nogalē Rēzeknē projekta Joint European-Latin American Universities Renewable Energy (JELARE) līg. Nr. DCI-ALA/19.09.01/08/19189/160-938/ALFA III-17 ietvaros notika seminārs „Augstskolu un uzņēmēju sadarbība atjaunojamo energoresursu jomā”.
Projekta koordinators Dr.hab.geol. profesors Gotfrīds Noviks iepazīstināja semināra dalībniekus ar projekta mērķiem, uzdevumiem, sasniegumiem un turpmākajām aktivitātēm.
Seminārā ar ziņojumiem piedalījās SIA „Viessmann” pārstāvis Latvijā Sandis Gedrovics, SIA „Smart Energy” pārstāvis Dr.sc.ing. Edmunds Visockis, Nacionālā Tehnoloģiskā Institūta vadītājs Jevgēnijs Kanonirs, Rēzeknes Augstskolas asociētais profesors Dr.sc.ing. Artis Teilāns. Diskusijās piedalījās arī Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakultātes studenti un Vides tehnoloģiju pārneses kontaktpunkta un Latgales ilgtspējīgās attīstības pētnieciskā institūta darbinieki, kā arī vairāki interesenti no uzņēmēju, privātpersonu un pašvaldību puses.
Ar ziņojumu uzstājās Nacionālā Tehnoloģiskā Institūta vadītājs Jevgēnijs Kanonirs, kurš prezentēja jaunākas tehnoloģijas zudumu samazināšanai siltumtīklos, kā arī savas organizācijas darbības virzienus. Nacionālais Tehnoloģiskais Institūts nodarbojas ar siltumtīklu renovāciju, daļēju nomaiņu un arī efektu, ko tā dod – siltākus dzīvokļus par zemāku samaksu, kā arī pētījumi, kas saistīti ar vienādas temperatūras padevi daudzdzīvokļu mājās.
Tieši atjaunojamās enerģijas tematikai savā ziņojumā pieskārās SIA „Viessmann” pārstāvis Sandis Gedrovics. Viessmann uzņēmumu grupa specializējas apkures sistēmu ražošanā, tai skaitā arī solārās sistēmas izmantošanu karstā ūdens sagatavošanai. S. Gedrovics parādīja aprēķinus, kuri liecina par solāro sistēmu pielietojuma izdevīgumu, jo finansējums ir nepieciešams tikai sistēmas uzstādīšanai, bet karsto ūdeni īpašnieks saņems bezmaksas. Svarīgs moments ir arī tas, ka tiek taupīti dabas resursi un šāda veida enerģijas ieguve ir nekaitīga apkārtējai videi.
Artis Teilāns sniedza interesantu informāciju par sistēmu modelēšanu un sistēmu simulāciju atjaunojamās enerģijas jomā, kura paver plašas iespējas eksperimentu veikšanai. Viņš arī aicināja uzņēmējus vairāk piesaistīt Rēzeknes Augstskolas studentus dažādu pētījumu veikšanai, jo abas puses šajā procesā ir uzvarētāji – studentiem ir iespēja nodarboties ar reāliem pētījumiem, bet uzņēmējiem izmanto pētījumu rezultātus sava biznesa izaugsmei.
Semināra noslēgumā RA Inženieru fakultātes studenti aicināja interesentus pieteikties un popularizēt 14. starptautisko studentu zinātniski praktisko konferenci „Cilvēks. Vide. Tehnoloģijas”, kas notiks RA 2010. gada 22. aprīlī.
Kopumā seminārs vērtējams ļoti pozitīvi, jo izvēlētā tēma ir ne tikai aktuāla, bet arī interesanti pasniegta, tādējādi veicinot dalībnieku aktivitāti un sadarbību atjaunojamo energoresursu jomā.
Aleksejs Zorins, Inženieru fakultātes lektors
Māra Justa foto


RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv