English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
17.02.2010
Mākslas projekts – „Afrovīzija”

Mākslas projekts – „Afrovīzija”
Mūsdienās daudzveidīgi mākslas projekti ir radošumu veicinoši, uz sadarbību vērsti pasākumi, kas palīdz gūt pieredzi un realizēt sadarbības iespējas. Pedagogu uzdevums ir iekļaut šos projektus studiju vidē, sekmēt studentu jaunradi, veicināt radošo aktivitāti, atbalstīt iniciatīvu un vēlmi organizēt un piedalīties daudzveidīgās radošās studiju vides aktivitātēs.
Jaunrades process vieno gan docētāju un studentu, gan ikvienu šo pasākumu organizatoru un dalībnieku kopējo mērķu sasniegšanā, radot iespējas personības izaugsmei, rosinot ikviena dalībnieka aktivitāti, radošo iniciatīvu.
Profesionālās bakalaura studiju programmas „Interjera dizains”, „Mājturības/mājsaimniecības un biznesa ekonomisko pamatu skolotājs”, kā arī pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Vides dizains” studenti bija sarūpējuši improvizāciju par tēmu „Afrovīzija”, kurā atklāja nelaimīga mākslinieka (A.Šķirmants) un gotu meitenes (J.Jonikāne) mīlestības pārdzīvojumus. Lai pārliecinātos par pasniedzēju radošumu, studenti aicināja līdzdarboties Amora attēlošanā, abstraktās mīlestības zīmēšanā, varēja apskatīt 2.kursa interjera dizaina studentu iepriekš sagatavotās intervijas ar pasniedzējiem par mīlestības tēmu, kā arī citas aktivitātes. Liekot lietā savus talantus, mācībspēkiem un studentiem izdevās izveidot gan mākslinieciski interesantus darbus, gan gūt pozitīvu lādiņu turpmākajai radošai sadarbībai.
Studenti bija sarūpējuši arī saldu cienastu, ko nogaršojot varēja gūt apliecinājumu mūžsenajam teicienam, ka mīlestība iet caur vēderu.
Pasākuma noslēgumā Dizaina un amatniecības katedras vadītāja Līga Danilāne aktīvākajiem studentiem pasniedza Atzinības rakstu par teicamām sekmēm un ieguldītajām pūlēm katedras organizētajos pasākumos.


RA Sabiedrisko attiecību nodaļa
M.Justa foto
RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv