English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
05.03.2010
Rēzeknes Augstskola izsludina atklātu konkursu uz rektora amata vietu

Rēzeknes Augstskola izsludina atklātu konkursu uz rektora amata vietu

Pretendents uz rektora amatu var būt persona, kura atbilst šādām prasībām:

 • ir Latvijas Republikas pilsonis;
 • ir doktora zinātniskais grāds;
 • ir pieredze vadošā amatā;
 • ir vismaz 5 gadu akadēmiskā darba pieredze augstākās izglītības iestādē pēdējos 10 gados;
 • nav sodāmības par noziedzīgu nodarījumu vai disciplinārpārkāpumu un nodarījumu, kas nav savienojams ar personas godu, cieņu un sabiedrības morāli.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Rektora vēlēšanu komisijai adresēts pieteikums;
 • darba un dzīves gājums (CV), (arī elektroniskā formā);
 • RA vadības un attīstības koncepcija – ne vairāk kā 5000 rakstu zīmes datorsalikumā (arī elektroniskā formā);
 • doktora grādu apliecinoša dokumenta notariāli apstiprināta kopija;
 • rakstisks apliecinājums par to, ka nav sodāmības;
 • izraksts no sapulces protokola ar lēmumu par pretendenta izvirzīšanu izsludinātajām rektora vēlēšanām, ja rektora amata pretendentu izvirza Rēzeknes Augstskolas fakultātes, Senāts, Studējošo pašpārvalde;
 • izraksts no sapulces protokola ar lēmumu par pretendenta izvirzīšanu kopā ar sarakstu, kurā fiksēti vismaz 30 pretendenta kandidatūru atbalstoši Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla pārstāvji: norādot viņu vārdu, uzvārdu, amatu, personas kodu ar Rēzeknes Augstskolas Personāla daļā apliecinātu parakstu, ja rektora amata pretendents izvirza pats sevi vai piekrīt pretendēt;
 • cita informācija, kas pretendentam šķiet svarīga.

Rēzeknes Augstskolas rektora vēlēšanu nolikums.

            Dokumenti aizlīmētā aploksnē ar atzīmi „Rēzeknes Augstskolas Rektora vēlēšanu komisijai” no 2010.gada 11.marta līdz 2010.gada 24.martam personiski iesniedzami Rēzeknes Augstskolas Kancelejā, Atbrīvošanas alejā 90, 215.kabinetā, Rēzeknē, LV-4601.

            Informācija pa tālruņiem 646 28073 vai 646 05704.

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv