English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
13.04.2010
RA Zinātnes padome izsludina konkursu uz IZM piešķirto budžeta vietu RA personāla studijām DU doktorantūrā

RA Zinātnes padome izsludina konkursu uz IZM piešķirto budžeta vietu RA personāla studijām DU doktorantūrā
    Rēzeknes Augstskolas (RA) Zinātnes padome izsludina konkursu uz Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) piešķirto doktorantūras budžeta vietu RA personāla studijām Daugavpils Universitātē.

    Uz IZM piešķirto budžeta vietu var pretendēt RA akadēmiskais personāls un RA pastāvīgā darbā strādājošie pārējie pedagoģiskie un zinātniskie darbinieki.

    Pretendentiem līdz 19.04.2010. plkst. 16.00 jāiesniedz RA Kancelejā (Atbrīvošanas alejā 90, 215.kabinetā, Rēzeknē) šādi dokumenti:
  • RA Zinātņu prorektoram adresēts iesniegums par budžeta vietas piešķiršanu studijām doktorantūrā konkrētajā zinātnes apakšnozarē.
  • Dzīves apraksts (CV).
  • Pretendenta aptaujas lapa studijām doktorantūrā par budžeta līdzekļiem.
  • Rakstisks apliecinājums, ka doktorantūras studiju laikā un vismaz 6 gadus pēc doktora grāda iegūšanas pretendenta pamatdarba vieta būs RA.
  • Izziņa par doktorantūras studiju plāna izpildi un sekmību Daugavpils Universitātē (studējošiem doktorantūrā).
  • Citi pēc pretendenta ieskatiem nozīmīgi dokumenti.


Noteikumi par Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) asignēto doktorantūras budžeta vietu piešķiršanas kārtību RA personāla studijām citās Latvijas augstākās izglītības iestādēs
RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv