English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
29.03.2010
RA Reģionālistikas institūts īsteno projektu par holokausta atceres kultūru

RA Reģionālistikas institūts īsteno projektu par holokausta atceres kultūru

Šī gada 18.martā RA Reģionālistikas institūta (REGI) vadošie pētnieki Karīne Laganovska, Valdis Tēraudkalns un Olga Senkāne viesojās Frīdriha Eberta fonda (Friedrich Ebert Stiftung – FES) Rīgas ofisā – pēc fonda vadītāja Baltijas valstīs Hermana Binca (Hermann Bünz) uzaicinājuma. Fonda telpās tika organizēts uz REGI un FES sadarbību pozicionēts seminārs, kurā institūta vadošie pētnieki prezentēja projektā „Die Gedächtniskultur des Holocausts in den Bildungsstätten und ethnischen Gruppen von Latgale” („Holokausta atceres kultūra Latgales reģiona izglītības iestādēs un etniskajās grupās”), ko finansē FES, paveikto, kā arī precizēja turpmāko aktivitāšu plānu. Seminārā piedalījās projektā iesaistītais Daugavpils Universitātes Mutvārdu vēstures centra (MVC) pētnieks Dmitrijs Oļehnovičs, viens no vadošajiem Latgales reģiona kultūrprocesu vēsturiskās izpētes speciālistiem. Tādējādi REGI ar minētā projekta īstenošanu uzsāk reālu sadarbību ar otras reģionālās augstākās izglītības iestādes akadēmisko personālu un studējošos, piesaistot ārzemju finanšu līdzekļus.

Minētā REGI projekta mērķis ir veikt holokausta atceres kultūras analīzi Latgales reģionā, izstrādāt efektīvus ebreju kultūras mantojuma saglabāšanas un popularizēšanas rīkus un aprobēt tos Latgales mācību iestādēs un etniskajās nevalstiskajās organizācijās. Semināra laikā H. Bincs akcentēja, ka šī projekta īstenošana ļaus REGI kļūt par vadošo zinātnisko institūciju Latvijā holokausta atceres kultūras pētniecības un veicināšanas sfērā. Projektā paredzēto aktivitāšu vidū ir esošo atceres stratēģiju apzināšana un to efektivitātes analīze, jaunu atceres kultūras stratēģiju izstrāde, daļēji strukturētu interviju un aptauju sagatavošana un aprobēšana Latgales augstskolās, skolās un etniskajās NVO, Latgales preses kontentanalīze, semināru un diskusiju organizēšana, informatīvo un metodisko materiālu tipogrāfiska publicēšana, kā arī ievietošana REGI mājas lapā. Nozīmīgākais projekta īstenošanas rezultāts būs virtuālais muzejs, kura apmeklējums ļaus apjaust holokausta diskursa līdz šim vienpusīgo un šauro tvērumu Latvijā un Latgales reģionā. Holokausts parasti asociējas ar ebreju tautas genocīdu, fizisku iznīcināšanu, bet jāapzinās arī caur to zaudētais vietējo ebreju kultūras mantojums, kas ir daļa no Latgales etniski daudzveidīgās nacionālās un teritoriālās identitātes. Projekta rezultātā tiks izveidots virtuāls maršruts pa reģiona lielāko pilsētu t.s. ebreju ielām, to akustiski papildinās aculiecinieku un to pēcteču stāstījumi. Projektā iesaistīti četri REGI vadošie pētnieki, viens DU MVC pētnieks un abu augstskolu akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Vēsture” studenti.

Frīdriha Eberta fonds ir privātais politiskais fonds, ko finansē Vācijas nodokļu maksātāji ar mērķi veicināt sabiedrības līdzdalību demokrātijā, veidot aktīvu pilsonisko sabiedrību un kultūru dialogu visā pasaulē. Fonds tika dibināts 1925. gadā, īstenojot pirmā demokrātiski vēlēta Vācijas (Veimāras republikas) prezidenta Frīdriha Eberta vēlmi nodrošināt tādā fonda darbību, kas veicinātu pieaugušo izglītību un demokrātijas kvalitātes uzlabošanu.

Sekojot Fr. Eberta politiskajam testamentam, fonds uzsāka izglītības atbalsta programmu, kas palīdzēja nabadzīgiem, bet talantīgiem jauniešiem iegūt izglītību un attīstīt karjeru. Paralēli, sekojot sociālās demokrātijas principiem, fonds atbalstīja sabiedrības līdzdalību politikā. 1933. gadā fonds tika iznīcināts, Fr. Eberta vārds un politiskais mantojums aizliegts. Tikai pēc Otrā Pasaules kara beigām un nacisma ideoloģijas sagraušanas fonds atsāka savu darbību.

Fonda galvenais princips – politikas process un starptautiskais dialogs nevar palikt tikai politiķu rokās, tam jābūt arī nevalstisko organizāciju un visu pilsoņu kompetencē. Tāpēc vairāk kā 90 valstīs FES atbalsta sabiedrības demokratizāciju, līdzdalību un starpkultūru dialogu.

1993. gadā fonds uzsāka savu darbu Latvijā. Kopš tā laika fonds ir aktīvs dalībnieks Latvijas sabiedrības demokratizācijā, tas veicina Latvijas sociālās politikas modernizāciju, dialogu ar visiem politiskajiem spēkiem, augstskolām, pētnieciskajiem institūtiem un NVO, jauniešu organizācijām un citiem sociālajiem partneriem. Viena no fonda prioritātēm ir Latvijas integrācija Eiropas Savienībā un Latvijas dalība tajā. Vides aizsardzība, pagātnes analīze un sadarbība ar kaimiņvalstīm, kā arī kopēja aizsardzības un drošības politika ir tikai daži svarīgie temati, kas ir FES darbības prioritātes. Pēdējos gados fonds aktīvi sadarbojas ar Latvijas augstskolām.

Vairāk informācijas par fondu, tā datu bāzēm iespējams atrast FES mājas lapā www.fes-baltic.lv.

Olga Senkāne

projekta vadītāja,

REGI direktore

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv