English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
30.03.2010
Rēzeknes lingvistiskā ainava

Rēzeknes lingvistiskā ainava


Ja Rēzeknē esat satikuši cilvēkus, kuri aktīvi fotografē dažāda veida izkārtnes, vides reklāmas, afišas, informācijas zīmes, sludinājumus, grafiti, tad neesat izbrīnīti, jo tie esam mēs, jaunā zinātnieku grupa, kas veic lingvistiskās ainavas izpēti Rēzeknes pilsētā.

Šāds pētījums ir Rēzeknes Augstskolas (RA) realizētā projekta „Teritoriālās identitātes lingvokulturoloģiskie un sociālekonomiskie aspekti Latgales reģiona attīstībā” (ESF Nr. Nr.2009/0227/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/071) viena no pamataktivitātēm. Projekts paredz humanitāro (valodniecības, literatūrzinātnes, kultūras vēstures, folkloristikas) un sociālo zinātņu (ekonomikas, ģeogrāfijas) nozaru informācijas, datu, metodoloģijas instrumentu un pieeju integrētu izmantošanu, lai pētītu Latgales teritoriālo identitāti un veicinātu teritoriālās kvalitātes un efektivitātes rādītāju stabilizēšanos minētajā reģionā.

Viens no projekta zinātniskajiem mērķiem ir veikt sešu Baltijas valstu pilsētu lingvistiskās ainavas datu salīdzināšanu un sagatavot priekšlikumus lingvistiskās ainavas uzlabošanai Rēzeknē. Tādējādi pētījums dod ierosmi diskusijām par valodas politikas tendencēm un multilingvismu, kā arī par inovatīvām valodnieku idejām, nosakot valodas sociolingvistiskās funkcijas un tās lietojuma dinamiku.

Līdz šim lingvistiskās ainavas pieeja Latvijā un pārējās Baltijas valstīs ir izmantota minimāli (būtiskas iestrādnes ir Igaunijas kolēģiem), tādēļ uzsāktais darbs ir novators un aktuāls lingvistiskajiem pētījumiem, kurus pēc tam iespējams integrēt kultūras ģeogrāfijas, komunikācijas un socioloģijas u.c. pētījumos.

Lingvistiskās ainavas pētnieku grupas galvenais mērķis, atklājot valodas zīmju paraugus noteiktos ģeogrāfiskos apgabalos un noskaidrojot valodas situāciju, padarīt pilsētu pievilcīgu un saprotamu vietējiem iedzīvotājiem un pilsētas viesiem. Šobrīd datu bāzē ir apmēram 1500 valodas vienības fotogrāfijās, kas iegūtas 4 Baltijas valstu pilsētās: Rēzeknē, Ventspilī, Pērnavā un Alītus.

Rēzeknes pilsētā jau ir iegūtas ap 800 valodas zīmes, kas pēc konkrētiem kritērijiem (valodu skaits, valodu hierarhija, informācijas daudzums, tulkojums, valodu kontakti, zīmes izvietojums u.c.) tiek apstrādātas un ievadītas datorprogrammā, lai pēc tam varētu veikt sociolingvistiskās vides analīzi un redzēt kopsakarības un būtiskākās tendences, kas palīdzētu priekšlikumu veidošanā valodas politikā un Latgales reģiona pilsētu konkurētspējas uzlabošanā un attīstībā arī ekonomiskās krīzes apstākļos.

Tā kā Rēzekne ir projekta pilotpilsēta, tad dati mūsu pilsētā tiek arvien papildināti. Izsekojot izkārtņu un reklāmu daudzveidībai Rēzeknē, var konstatēt, ka multilingvālais pilsētas iedzīvotāju sastāvs nenosaka valodas politiku pilsētas ielās. Vēl joprojām sabiedrībā dominē uzskats, ka, jo ārzemnieciskāks (šobrīd – angliskais ir modē) nosaukums, jo vairāk potenciālo pircēju un tūristu, kaut gan ne vienmēr nosaukums atspoguļo kvalitāti, tā kā valodas izvēlē darbojas arī zīmola stratēģija. Reti pilsētas ielās var pamanīt valodas zīmes latgaliešu valodā, kaut gan šī tendence pamazām sāk aktualizēties (piem., mākslas salons „MÖLS”, veikals „SKREIŅA”). Latgales pilsētām sava – reģionālā valoda - būtu viena no iespējām pilsētas vidi padarīt pievilcīgāku un interesantāku gan pilsētas iedzīvotājiem, gan tās apmeklētājiem. Tās izmantojums publiskajā telpā ļautu nostiprināt un attīstīt rakstu tradīciju, kā arī celt valodas prestižu lietotāju vidū.


Sandra Murinska, projekta izpildītāja
Valodas zīme Rēzeknē


Valodas zīme Narvā


Valodas zīme Druskininkai
RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv