English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
05.05.2010
“Valodniecība: atsevišķa nozare vai integrēta zinātņu joma? Jaunākās tendences valodniecības pētījumos.”[1]

“Valodniecība: atsevišķa nozare vai integrēta zinātņu joma? Jaunākās tendences valodniecības pētījumos.”[1]
 

Trīs dienas (23.–25.04.2010) vienā no senākajām Polijas pilsētām valsts rietumos Poznaņā (Poznań) Adama Mickeviča Universitāte (Uniwersytet im. Adama Mickewicza) kopā sanāca 304 referenti no 22 pasaules valstīm (ASV, Nīderlandes, Krievijas, Kanādas, Vācijas, Maķedonijas, Latvijas u.c.), lai piedalītos zinātniskajā konferencē „2-nd Young Linguists’ Meeting in Poznan” un diskutētu par aktuāliem valodas jautājumiem un jaunākajām tendencēm valodniecībā.

„2-nd Young Linguists’ Meeting in Poznan” ir AMU angļu filoloģijas studentu organizēta konference studentiem (maģistrantūras, doktorantūras) ar mērķi attīstīt integrētas pieejas izmantojumu zinātniski pētnieciskajos darbos un uzsvērt tās nozīmīgumu mūsdienu valodniecībā. Tā kā konferences atslēgas vārds ir „stapdisciplinaritāte”, konferencē piedalījās arī psihologi, sociologi, IT speciālisti un citu nozaru speciālisti. Kopumā konferencē bija izveidotas desmit tematiskās grupas: Valoda un izziņa; Korpusa lingvistika; Fonoloģija; Valodu varianti un pārmaiņas; Valodu mācīšanās un mācīšana; Neirolingvistika; Klīniskā lingvistika; Sociolingvistika; L2 pētījumu metodoloģija; Angļu valodas darbības vārdu aprakstīšanas jautājumu valence. Sevišķi nozīmīgas bija īpašo viesu (piem., Dr. Panos Athanasopoulos no Bangoras Universitātes, Dr. Ronald Cole no Kolorādo Universitātes, asoc. prof. Louise Mullany no Notinghamas Universitātes) lasītās plenārsēžu lekcijas.

Tika prezentēts arī Rēzeknes Augstskolas īstenotā projekta „Teritoriālās identitātes lingvokulturoloģiskie un sociālekonomiskie aspekti Latgales reģiona attīstībā” viens no individuālajiem pētījumiem – Solvita Pošeiko „Grafiti uzrakstu funkcionalitāte publiskajā telpā”. Pētījums ir attiecināms uz sociolingvistiku, lai gan grafiti uzraksti Latgales reģionā komparatīvi ar pilsētām Lietuvā (Alytys un Druskininkai) un Igaunijā (Narva un Pärnu) tika aplūkoti no trim aspektiem: pilsētvides, lingvistiskās ainavas un interaktīvas komunikācijas. Izmantojot lingvistiskās ainavas, deskriptīvo un poststrukturālo metodi, tika raksturota un analizēta, pirmkārt, grafiti uzrakstu atrašanās vietas loma un nozīme pilsētas ainavā un pilsētas tēla izveidē un raksturošanā. Otrkārt, valodu lietojums (daudzveidība, valodu kontakti, informācijas daudzums vairāku valodu gadījumā), gramatika (vārdu, frāžu un teikumu organizācija), interpunkcija un stilistika. Treškārt, strukturēšanas iespējas pēc grafiti uzrakstu formas un paustās informācijas. Ceturtkārt, komunikācijas izveides process (komunikantu sadarbība, komunikācijas traucējumi (tehniskie, semantiskie, kognitīvie), komunikācijas veids). Tāpat tika skatīta pilsētas iedzīvotāju izpratne par grafiti uzrakstos pausto informāciju un attieksme pret grafiti uzrakstiem publiskajā telpā.

              Konferencē interese par pētījumu un lingvistiskās ainavas metodi bija liela, un diskusijas turpinājās arī pēc darba sekcijā. Tas tikai pierāda, ka par pētījuma objektu var būt šķietami nenozīmīgs, noliedzams, pat izskaužams valodas materiāls un ka jebkurš jautājums aplūkojams no dažādiem aspektiem, padziļinot izpratni par to.

 

Solvita Pošeiko, projekta izpildītāja


[1] Jauno valodnieku zinātniskās konferences vadmotīvs. Angliski: "Linguistics: A separate branch or an integrated field of science? Recent trends in linguistic research."RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv