English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
06.05.2010
Kursi pamatkompetenču attīstībai

Kursi pamatkompetenču attīstībai

2010. gada 23.– 27. aprīlī Rēzeknes Augstskolā Comenius programmas projekta “Literatūra (teksts) kā transversālo kompetenču un dialoga attīstītājs” (IDIaL) īstenošanā kopā ar Bulgārijas (vadošais partneris), Somijas, Slovēnijas, Spānijas, Lielbritānijas pārstāvjiem varēja piedalīties arī Latgales skolu skolotāji. RA Humanitāro zinātņu katedra projekta ietvaros ir izstrādājusi skolotāju tālākizglītības programmu 24 stundām, ko apguva 25 klausītāji no projektā iesaistītajām valstīm, kursu noslēgumā saņemot arī sertifikātu un skolēnu atzinību par radošajām stundām un netradicionālo pasniegšanas veidu.

IDIaL projekts tiek realizēt kopš 2008. gada decembra un ir vērsts uz inovatīvas metoloģijas un mācību līdzekļu izstrādi transversālo kompetenču attīstībai dažādos mācību priekšmetos vidusskolā.

No 23.–27. aprīlim skolotāji un eksperti no sešām valstīm pilnveidoja piedāvāto metodiku transversālo kompetenču attīstībai. Kopumā projekta stundu modeļi, kas tiks piedāvāti skolotāja rokasgrāmatā, ir balstīti trijās pieejās: arhetipu teorijas jab analītiskās psiholoģijas, komunikatīvajā un kritiskās domāšanas. Pēdējās divas lielākā vai mazākā mērā jau ir pazīstamas Latvijas izglītībā, tai pašā laikā arhetipu teorijas jeb analītiskās psiholoģijas pieeja, ir jauna un vēl teorētiski apgūstama kā Latvijas pedagogiem, tā ārzemju kolēģiem. Neskatoties uz to, ka pieejas realizēšanā rodas arī visvairāk jautājumu, to uzskata par perspektīvāko holistiskā pedagoģijas principa realizēšanā. Arhetipu teorijas pieeja, respektēdama skolēna, jebkura izglītojamā pieredzi, ļauj tuvoties paša personības, līdz ar to arī sabiedrības attieksmju modeļa izpratnei, attīstīt kā komunikācijas, pažizziņas kompetences, tā rosināt uz produktīvu starpkultūru dialogu.

Starptautiskie skolotāju kursi tika organizēti ar mērķi – pārbaudīt jaunās metodikas darbību teorētiski un praktiski. Internacionālas skolotāju komandas modelēja stundas un tās aprobēja Nautrēnu un Rēzeknes poļu vidusskolā. Skolēniem tika piedāvāti inovatīvi mācību paņēmieni kulturoloģijā, psiholoģijā un angļu valodas mācību stundās. Lai arī stundas noritēja angļu valodā, tas nesagādāja grūtības ne skolēnu uztverei, ne skolotāju darbībai. Izdevās noturēt skolēnu uzmanību un ieinteresētību tādu tēmu risinājumā kā antīkā filozofija, Carpe diem, roka attīstība un ikdienas izpratne par dzīvesjēgu vai A. de Sent-Ekziperī “Mazais princis” un dažādu kultūru vērtību sistēma, kurā jāatrodas vieta arī manējai.

Viesus skolās patīkami pārsteidza skolotāju un skolēnu savstarpējās attiecības, kurās var vērot cieņu un vēlmi sadarboties. Mājinieki uzsvēra, ka šādos eksperimentos iesaistītos biežāk, jo tas ļauj vērot skolēnu darbību no malas, apgūt citādu pasniegšanas pieredzi.

Skolotāja rokasgrāmata vēl tiks pilnveidota un piedāvāta izglītības sistēmas renovēšanai ES valstīs jau šī gada decembrī. Taču jau šobrīd ir skaidrs, ka transversālo kompetenču attīstīšana ar literāra teksta starpniecību var atvieglot informtīvi smagnējo izglītības programmu, rosināt dažādu priekšmetu skolotājus uz sadarbību, ļaujot saskatīt katra mācāmā priekšmeta saskares punktus, iniciējot skolēnus kopsakarību saskatīšanai un padziļinātai sevis, sociālā atbildīguma, kultūru dažādības un sabiedrības izpratnei.

 

Ilga Šuplinska,

Latvijas grupas koordinatore

Fotogalerija
RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv