English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
18.05.2010
RĒZEKNES AUGSTSKOLA IZSLUDINA PIETEIKŠANOS MĒRĶSTIPENDIJĀM DOKTORANTŪRĀ 2010./2011.STUDIJU GADAM

RĒZEKNES AUGSTSKOLA IZSLUDINA PIETEIKŠANOS MĒRĶSTIPENDIJĀM DOKTORANTŪRĀ 2010./2011.STUDIJU GADAM

        

Rēzeknes Augstskola izsludina konkursu mērķstipendiju saņemšanai doktora studiju programmu doktorantiem ESF projekta „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai Rēzeknes Augstskolā” (vienošanās Nr.2009/0161/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/007) ietvaros.

Mērķstipendiātu pieteikšanās un mērķstipendiju piešķiršanas kārtību nosaka Nolikums par mērķstipendiju piešķiršanu doktorantiem Rēzeknes Augstskolā.

 

Piesakoties mērķstipendijai, pretendents iesniedz šādus dokumentus:

  1. RA Zinātņu prorektoram adresētu iesniegumu par mērķstipendijas piešķiršanu studijām doktorantūrā konkrētajā zinātnes apakšnozarē (1.pielikums);
  2. Dzīves un darba gājumu(CV) (2.pielikums);
  3. Pretendenta aptaujas lapu studijām (3.pielikums);
  4. Izziņu par doktorantūras studiju plāna un individuālā darba plāna izpildi un sekmību attiecīgajā RA doktorantūras studiju programmā;
  5. Pretendenta publikācijas (ja raksts ir publicēts, tad pievienot raksta kopiju; ja raksts ir pieņemts publicēšanai, tad – izziņu par raksta akceptēšanu publicēšanai);
  6. Citus pēc Pretendenta ieskatiem nozīmīgus dokumentus.

Dokumenti jāiesniedz darba laikā Rēzeknes Augstskolas rektorātā Atbrīvošanas alejā 90, 224.kabinetā līdz 31.maijam plkst.16.00

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv