English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
02.06.2010
Fotoizstāde „Lingvistiskā ainava Lietuvā un Igaunijā”.

Fotoizstāde „Lingvistiskā ainava Lietuvā un Igaunijā”.

2010.gada 3. jūnijā Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas fakultātes telpās (Atbrīvošanas aleja 90, 3. stāvā) plkst. 8.30 tiek atklāta fotoizstāde „Lingvistiskā ainava Lietuvā un Igaunijā”.

Šī fotoizstāde ataino lingvistiskās ainavas metodes praktisko izmantojumu kaimiņvalstu daudznacionālajās pierobežas pilsētās. Tā sniedz nelielu ieskatu kvantitatīvo datu (valodas zīmju) iegūšanas procesā un iegūto valodas vienību daudzveidībā, kā arī rada priekšstatu par lingvistiskās ainavas savdabību Lietuvā un Igaunijā.

Ainava ir dabasskats. Dabasskats gleznā, zīmējumā, fotogrāfijā. Lingvistiskā ainava ir kaut kas līdzīgs, tikai mākoņu, koku un pļavu vietā ir apdzīvotā telpā izvietotas valodas zīmes. Par dabasskata pievilcību liecina pašas dabas radīts harmoniskums. Valodu ainavu harmonisku padara cilvēks, izvēloties vienas valodas vai vairāku valodu noteiktas secības, noteikta lieluma, noteikta šrifta, noteiktu krāsu, noteikta izvērsuma un izvietojuma zīmes publiskajā telpā – atbilstoši vai ne tik atbilstoši attiecīgās valsts valodas politikai, etniskajai un sociālajai videi vai arī modes tendencēm. Sešiem projekta „Teritoriālās identitātes lingvokulturoloģiskie un sociālekonomiskie aspekti Latgales reģiona attīstībā” (ESF Nr. Nr.2009/0227/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/071) izpildītājiem bija iespēja izvērtēt lingvistiskās ainavas harmoniskumu vairākās Latvijas, Lietuvas un Igaunijas pilsētās. Šī gada martā un aprīlī projekta lingvistu grupa devās uz Druskininkiem (Lietuva) un Narvu (Igaunija).

Vērīgo „lingvoainavistu” fotokameras acs ir iemūžinājusi spilgtākos lingvistiskās ainavas kadrus no etniski daudzveidīgajām Baltijas pierobežas pilsētām. Tāpat kā dabas ainavā ik brīdi notiek gadalaiku cikla noteiktas izmaiņas, tāpat arī lingvistiskā ainava savā būtībā ir ļoti mainīga un dinamiska, jo tikpat nepārtraukti attīstās un pārveidojas sabiedrības attieksme pret valodu/valodām. Tamdēļ fotoizstādē apskatāmo un arī projekta datu bāzēs uzkrāto kvantitatīvo datu fotomateriāls (tāpat kā kvalitatīvie dati jeb intervijas) tuvākajā laikā kļūs par sociolingvistisko procesu vēstures liecību.  

 

Olga Senkāne

Dr.philol., projekta galvenā izpildītājaRA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv