English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
08.06.2010
Kā mēs braucām Ziemeļmalu lūkoties…

Kā mēs braucām Ziemeļmalu lūkoties…

Laikā no 26. līdz 28.maijam vienā no Somijas universitātēm (Jyväskylä, atrodas apmēram 300 km uz ziemeļiem no Helsinkiem) notika zinātniskais seminārs, kas pamatā pulcināja Baltijas (Latvijas, Igaunijas) un Ziemeļu valstu (Norvēģijas, Somijas, Zviedrijas) valodniekus, tomēr ne tikai: piedalījās arī kulturoloģijas un literatūrzinātnes pētnieki. Latviju pārstāvēja Rēzeknes Augstskolas projekta Teritoriālās identitātes lingvokulturoloģiskie un sociālekonomiskie aspekti Latgales reģiona attīstībā Lingvistiskās ainavas apakšgrupas pētnieki: Sandra Murinska, Solvita Pošeiko, Sanita Lazdiņa un Heiko F.Marten.

Maija seminārs Somijā ir trīs zinātnisko semināru cikla sastāvdaļa. Visus trīs seminārus vieno nosaukums:

Kā redzams no logo, sadarbība starp Baltijas un Ziemeļu valstu zinātniekiem notiek, pētot kopā vai apmainoties ar idejām par pētījumiem, kas veltīti tēmai ,,Identitātes kustībā: Multilingvisms. Multikulturālisms. Mobilitāte.” Šī virtuālā (Skype semināri) un reālā sadarbība (kopīgās tikšanās) ir sākusies jau no 2009.gada septembra un turpināsies līdz 2011.gada beigām. Pirmais seminārs notika 2009.gada novembrī Oslo, Norvēģijā, un tajā no mūsu grupas piedalījās tikai H.F.Marten. Kopā ir plānoti 3 semināri, tātad šis – maija beigās Somijā notikušais – ir otrais, savukārt mūsu visu trešā tikšanās reize ir paredzēta 2011.gada oktobrī (iespējamā vieta: Latvija vai Igaunija).

Maija semināra tēma bija ,,Radošums, lingvistiskais izpildījums un emocijas” (Creativity, performance and emotion). Tā laikā mēs prezentējām savu veikumu, darbojoties RA projektā: stāstījām par projekta mērķiem un gala rezultātu, par starpdisciplināro pētījumu novitāti mūsu projektā, par kvantitatīvo un kvalitatīvo datu ieguvi Baltijas valstīs, strādājot ar lingvistiskās ainavas pieeju. Katrs mūsu projekta pētnieks piedāvāja savu skatījumu (prezentāciju) arī konkrētās semināra tēmas kontekstā, proti, piedāvājot idejas, kā lingvistiskās ainavas datus interpretēt caur radošuma prizmu, kā lingvistiskais izpildījums (gan mutiska intervija, gan rakstu valodas zīmes nosaukumos, reklāmās u.c.) atklāj respondentu individuālās emocijas, etnisko, reģionālo vai reliģisko identitāti. Semināra laikā tika pārrunātas arī savstarpējās sadarbības iespējas, gan salīdzinot līdzīga rakstura pētījumus citās valstīs, gan meklējot tematus kopēju zinātnisko publikāciju veidošanā un izdošanā.

Tās bija trīs maija dienas tālu no Latvijas ziemeļu virzienā, kad ārā lija lietus, kad nebija vairāk par +10 grādiem, bet semināra telpās virmoja zinātniska kreativitāte, pozitīvas emocijas, kas atklājās katra individuālajā izpildījumā.

Sanita Lazdiņa

 

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv