English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
08.06.2010
Bezdarbnieki var pieteikties profesionālās augstākās izglītības ieguvei 2010./2011. akadēmiskā gada 1. semestrī

Bezdarbnieki var pieteikties profesionālās augstākās izglītības ieguvei 2010./2011. akadēmiskā gada 1. semestrī

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstu piedāvā bezdarbniekiem ar augstāko vai nepabeigtu augstāko izglītību iespēju apgūt pirmā vai otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības programmas.
            Pieteikties 2010./2011.akadēmiskā gada 1.semestra studijām bezdarbnieki ar augstāko vai nepabeigtu augstāko izglītību var līdz 28.jūnijam NVA filiālē (NVA Rēzeknes filiāle, 5. kabinets, t. 64607810), līdzi ņemot pasi, kā arī dokumentus par iegūto augstāko izglītību vai izglītības iestādes izziņu par augstākās izglītības programmas iepriekš apgūto daļu (ja augstākās izglītības ieguve pārtraukta) un rīkojumu par izslēgšanu no studējošo saraksta (eksmatrikulāciju).

Uz pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas apguvi bezdarbnieks var pretendēt:

  • ja programmas apguve bija sekmīgi uzsākta, bet vismaz vienu gadu pirms iesaistes NVA pasākumā pārtraukta (par studiju pārtraukumu nav uzskatāms akadēmiskais atvaļinājums) un līdz izglītību apliecinoša dokumenta saņemšanai palikuši ne vairāk kā 18 mēneši.

Uz otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas apguvi bezdarbnieks var pretendēt:

  • ja ir iegūta izvēlētās otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas apguvei nepieciešamā izglītība un ja izvēlētās izglītības programmas apguves laiks nav ilgāks par 18 mēnešiem, ja izglītības programmas apguve nav bijusi iepriekš uzsākta;
  • ja izvēlētās programmas apguve iepriekš bija sekmīgi uzsākta, bet vismaz vienu gadu pirms iesaistes NVA pasākumā pārtraukta (par studiju pārtraukumu nav uzskatāms akadēmiskais atvaļinājums) un līdz izglītību apliecinoša dokumenta saņemšanai palikuši ne vairāk kā 18 mēneši.

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas apguvē bezdarbnieks var tikt iesaistīts, ja

  • vismaz 3 gadus pēc izglītības iegūšanas nebija uzsācis darba tiesiskās attiecības iegūtās izglītības jomā vai vismaz 3 gadus pēc izglītības iegūšanas darba tiesiskās attiecības iegūtās izglītības jomā bija uzsācis, taču tās tika izbeigtas;
  • reģistrēts NVA kā bezdarbnieks ilgāk nekā vienu gadu.


Detalizētāka informācija par pasākumu un iesaistes nosacījumiem - NVA mājaslapā un NVA filiālēs

 
Pasākumā iesaistītajiem bezdarbniekam tiks izsniegts kupons līdz 1000 Ls vērtībā izvēlētās studiju programmas apmaksai. Pasākumam piešķirtā finansējuma ietvaros studijas uzsākt vai turpināt 2010. gadā kopumā varēs 900 bezdarbnieki ar augstāko vai nepabeigto augstāko izglītību.

Studiju laikā bezdarbniekam ik mēnesi tiks maksāta stipendija 70 Ls apmērā. Stipendijas apmērs var mainīties atkarībā no mācību apmeklējuma.

Uzsākt vai turpināt izglītību bezdarbnieks var jebkurā akreditētā Latvijas augstskolā vai koledžā. Izglītības iestādi bezdarbnieks izvēlas sadarbībā ar karjeras konsultantu. Bezdarbnieka piemērotību konkrētās izglītības programmas apguvei nosaka izglītības iestāde. Augstākās izglītības mācību iestāžu piedāvāto profesionālās augstākās izglītības programmu saraksts pieejams NVA mājas lapas sadaļā „Bezdarbniekiem un darba meklētājiem”.

 Informāciju sagatavoja NVA Rēzeknes filiāles referentes nodarbinātības jautājumos Ingrīda Ančupāne

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv