English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
19.06.2010
Rēzeknes Augstskolas Personības socializācojas pētījumu institūts sadarbībā ar Latvijas Universitāti realizē ESF projektu

Rēzeknes Augstskolas Personības socializācojas pētījumu institūts sadarbībā  ar Latvijas Universitāti realizē ESF projektu

Rēzeknes Augstskolas Personības socializācojas pētījumu institūts sadarbībā  ar Latvijas Universitāti realizē ESF projektu

Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana (vienošanās Nr. 2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003)

Š.g. 15.jūnijā tiek uzsākta profesionālās pilnveides programmas Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pamatprasmes” īstenošana ESF projektā „Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana” (vienošanās Nr. 2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003, turpmāk- projekts) iesaistītajiem, profesionālajā izglītībā strādājošajiem, vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogiem.

Tālākizglītības kursu klausītāji apgūs datoru lietošanas pamatprasmes: dažādu datņu sagatavošanu lietojumam mācību procesā: teksta failu, elektronisko tabulu, prezentāciju, attēlu, multimediju failu un interneta izmantošanas kompetences: informācijas meklēšana, atlase, darbs ar e-pastu un izglītības resursiem internetā. 

Pēc šīs programmas apgūšanas kursanti veiksmīgi spēs turpināt projektā paredzētās profesionālās pilnveides programmas  „ E-mācību kursu veidošana un lietošana MOODLE vidē” apguvi, kuru paredzēts uzsākt š.g. augustā.

Tālākizglītības kursu realizācija plānota Rīgā, Ogrē, Jūrmalā, Liepājā, Saldū, Kuldīgā, Jēkabpilī, Daugavpilī, Cēsīs, Priekuļos, Smiltenē, Rēzeknē, Alsviķos.

Aicinām profesionālajā izglītībā strādājošajšos vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogus turpināt  pieteikties abu projekta profesionālās pilnveides  programmu apguvei. Programmas ir saskaņotas ar IZM (lēmums Nr.155, 04.06.2010).

Kontaktinformācija: Informācija par pieteikšanos kursiem un to norisi:
Projekta vadītāja Projekta vadītājas asistente

Rita Ābele

T.67034033, e-pasts: rita.abele@lu.lv

Iveta Pāvilsone

T.67034034, e-pasts: ip@lu.lv

Koordinatore Kurzemes reģionam: Koordinatore Latgales, Zemgales, Vidzemes reģioniem: Koordinatore Latgales, Vidzemes reģioniem:

Ņina Petrauska

T.20250874

min@liepu.lv

Zita Vanaga

T.22045927

zita.vanaga@du.lv

Velta Ļubkina

T.26120034

Velta@ru.lv

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv