English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
19.06.2010
Ir noslēgusies mērķstipendiātu atskaišu izvērtēšana par 2009./2010 studiju gada pavasara semestrī paveikto ESF projektā „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai Rēzeknes Augstskolā”

Ir noslēgusies mērķstipendiātu atskaišu izvērtēšana par 2009./2010 studiju gada pavasara semestrī paveikto ESF projektā „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai Rēzeknes Augstskolā”

                                        

Ir noslēgusies ESF projekta „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai Rēzeknes Augstskolā” (Nr. Nr.2009/0161/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/007) mērķstipendiātu atskaišu izvērtēšana par 2009./2010.studiju gada pavasara semestrī paveikto. Šo projektu 93,35% apmērā līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds.

Visu doktorantu iesniegtās atskaites par 2009./2010.studiju gada pavasara semestrī plānotā studiju un pētnieciskā darba apjoma izpildi izskatīja Doktorantūras komisija, kas detalizēti izvērtēja katra doktoranta veikumu un plānoto aktivitāšu izpildes pakāpi. Doktorantūras komisija ieteica visu mērķstipendiātu veikumu 2009./2010.studiju gada pavasara semestrī vērtēt pozitīvi. Doktorantūras komisijas ieteikums tika apstiprināts Rēzeknes Augstskolas Zinātnes padomes sēdē.

Pamatojoties uz Rēzeknes Augstskolas Zinātnes padomes 15.06.2010. lēmumu (protokols Nr.12) un Rēzeknes Augstskolas 17.06.2010. rektora p.i. rīkojumu Nr.4-9/869, visi mērķstipendiāti saņems atlikušo mērķstipendijas daļu par 2009./2010.studiju gada pavasara semestrī paveikto.
RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv