English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
21.07.2010
Plašas studiju iespējas un budžeta vietas Rēzeknes Augstskolā

Plašas studiju iespējas un budžeta vietas Rēzeknes Augstskolā

Rēzeknes Augstskola (RA) ir valsts augstskola, kura 2010./2011. akadēmiskajā studiju gadā piedāvā 40 pilna un nepilna laika studiju programmas pamatstudiju, maģistra un doktora līmenī.

Augstskolā darbojas četras fakultātes:

  • Ekonomikas
  • Inženieru
  • Humanitāro un juridisko zinātņu
  • Pedagoģijas fakultāte.

Kopumā reflektantiem, kuri izvēlēsies studēt Rēzeknes Augstskolā pilna laika studiju programmās tiks piedāvāta 321 budžeta vieta. RA studiju maksa salīdzinoši ar citām augstākās izglītības iestādēm ir zemāka. Pilna laika studiju programmās maksa ir no 650 līdz 900 latiem gadā. Nepilna laika studijas gadā izmaksā no 630 līdz 800 latiem.

Interesenti var apgūt studiju programmas šādos virzienos: informācijas tehnoloģijas, vides inženierzinātnes, būvniecība, mehatronika, elektroniskā komercija, ekonomika, vadības zinātnes, uzņēmējdarbība, finanses, grāmatvedība, mārketings, tūrisms, uzņēmējdarbības tiesības, skolotāju izglītība, izglītības zinātnes, tulkošana, vides un interjera dizains, sociālā rehabilitācija, speciālā un sociālā pedagoģija, filoloģija, vēsture, arhīvniecība, tiesību zinātne, skolotāju izglītība.

Studenti var dzīvot labiekārtotā dienesta viesnīcā un iesaistīties ārpusstudiju aktivitātēs – dziedāt jauktajā korī „Sonitum”, spēlēt teātrī „ĶerRA”, dejot deju kopā „Dziga”, darboties 4 sporta sekcijās.

RA studentiem ir iespēja studēt vienā no 110 ERASMUS sadarbības augstskolām un universitātēm. Iziet praksi kādā no ERASMUS sadarbības uzņēmumiem, iestādēm un organizācijām ES valstīs.

Rēzeknes Augstskolā darbojas Juridisko konsultāciju centrs, kur Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātes studiju programmas „Tiesību zinātne” studentiem ir iespēja praktizēt un nostiprināt augstskolā iegūtās teorētiskās zināšanas, prakses laikā gūtās atziņas izmantot zinātnisko darbu izstrādē, pilnveidot iemaņas dabā ar klientiem.

Rēzeknes Augstskolas studentiem ir iespēja iesaistīties un izmantot Inovāciju centra pakalpojumus. Pieejamas biroja telpas ar aprīkojumu (mēbeles, internets, telefons, sanāksmju telpa), kā arī biroja pakalpojumi (fakss, kopēšana, ienākošās un izejošās korespondences apstrāde utt.). Uzņēmējdarbības atbalsta pakalpojumi - komercsabiedrības reģistrācija, grāmatvedības pakalpojumi, juridisko dokumentu sastādīšana, mārketinga konsultācijas, biznesa plānu sastādīšana, ES struktūrfondu līdzekļu piesaiste. Rēzeknes Augstskolas Inovāciju centra mērķis ir atbalstīt jaunu inovatīvu uzņēmumu izveidi un sniegt tiem sākotnējo atbalstu darbības uzsākšanai.

Rēzeknes Augstskolas diplomu pielikumiem ir piešķirta Eiropas kvalitātes zīme. Tā liecina par to, ka Rēzeknes Augstskolā iegūstamā izglītība ir atbilstoša visaugstākajiem Eiropas kvalitātes standartiem. Visas piedāvātas studiju programmas ir akreditētas/licencētas. Tās atbilst valsts noteiktajiem standartiem. RA izsniedz valsts atzītus diplomus, kas dod iespēju konkurēt darba tirgū gan Latvijā, gan ārvalstīs.

Visiem RA studentiem ir iespēja saņemt studiju un studējošo kredītu. Katrs RA students studiju laikā iegūst stabilas zināšanas, profesionālas iemaņas un prasmes izvēlētajā studiju programmā. Paralēli teorētiskajām nodarbībām visās programmās ir paredzētas arī studiju prakses, kas nodrošina praktisko iemaņu apgūšanu, tāpat arī tiek praktizētas dažādas darba formas: semināri, kolokviji, prāta vētras, disputi, lomu spēles, diskusijas u.c. RA kopējais studējošo skaits šobrīd ir vairāk nekā 2600 studentu, kas ļauj docētājiem saglabāt individuālas un radošas studiju formas, garantējot kvalitatīvu, mūsdienu modernajām tehnoloģijām atbilstošu studija procesa norisi.

RA absolventi papildina kompetentu un zinošu darbinieku rindas. Daudzi no augstskolas beidzējiem turpina studijas profesionālajās, maģistra un arī doktora studiju programmās gan RA, gan citās Latvijas augstskolās. Katrai fakultātei ir izvirzīts vienots mērķis: sagatavot augsti kvalificētus, darba tirgū pieprasītus speciālistus.

Rēzeknes Augstskola ikvienam interesentam piedāvā studēt un iegūt konkurētspējīgu augstāko izglītību. Reflektantu uzņemšana notiks sekojošā laika posmā Rēzeknes Augstskolā, Atbrīvošanas alejā 90, 115. auditorijā:

  • Uz vidējās izglītības bāzes no 19. jūlija līdz 13. augustam.
  • Uz augstākās izglītības bāzes no 19. jūlija līdz 20. augustam.
  • Doktorantūras studijām varēs pieteikties no 9. līdz 20.augustam.

Uzņemšanas komisija strādā katru darbdienu no plkst. 9.00 līdz 16.00.
Visu informāciju par studiju iespējām var atrast RA mājas lapā www.ru.lv.
Tālruņi uzziņām: 64622862, 26481995,
e-pasts san@ru.lv.

RA Sabiedrisko attiecību nodaļa

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv