English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
09.08.2010
Perspektīva profesionālā maģistra studiju programma „Arhīvniecība”

Perspektīva profesionālā maģistra studiju programma „Arhīvniecība”

Latvijā šāda studiju programma piedāvāta vienīgi RA un tajā studenti ir ne tikai no Latgales, bet arī no citiem Latvijas reģioniem. Četru gadu laikā Rēzeknes Augstskola sagatavojusi 28 speciālistus, kuri sekmīgi strādā dažādos amatos valsts arhīvos, kā arī valsts un privātajās institūcijās par arhivāriem, lietvežiem u.tml.

Studiju programmu var apgūt ikviens interesents, kuram ir profesionālais vai akadēmiskais bakalaura grāds vai profesionālā kvalifikācija, kas iegūta, pabeidzot vismaz 4 gadu studiju programmu, un vismaz 1 gada arhīva darba pieredze. Studiju programmas ietvaros var apgūt gan teorētiskos, gan praktiskos kursus.

Studijās iekļauti tādi saistoši priekšmeti kā starpkultūru komunikācija, globālās komunikācijas, Latvijas administratīvā vēsture, Latvijas tiesību vēsture, arhīva darba menedžments, dokumentu pārvaldība, arheogrāfija, dokumentu sistematizācija, arhīvpedagoģija, datu bāzu veidošana, pašvaldību tiesības, nozaru uzņēmējdarbība, ģenealoģija, sfraģistika, Latvijas un pasaules arhīvi u.c.

Studiju procesu nodrošina augsti kvalificēts akadēmiskais personāls, kā arī pieaicinātie vieslektori. Studiju ilgums pilnā laikā ir 2 gadi (studiju maksa gadā Ls 800), nepilnā 2,5 (studiju maksa Ls 630).

Pēc studiju programmas absolvēšanas ir iespēja studēt doktorantūrā; strādāt dažādos amatos valsts arhīvos, kā arī dažādās valsts un privātajās institūcijās par arhivāru, lietvedi, datu bāzes veidotāju u.c.

Jāteic, ka studiju programmas „Arhīvniecība” absolventu atsauksmes par gūtajām zināšanām ļoti pozitīvas. 2009. gadā šo studiju programmu absolvēja Guntis Kraulis. Absolvents norāda: „Studiju laikā gūtās zināšanas varu vērtēt dažādi, jo bija gan darbā noderīgas, gan teorētiskas zināšanas, gan vispārinoši vai pārāk specifiski kursi, kas noderētu tikai konkrētu jomu speciālistiem. Pozitīvi bija tas, ka dažus studiju kursus pasniedza jomu profesionāļi no Arhīvu ģenerāldirekcijas. Bijušajā darbā Latvijas Valsts arhīvā galvenokārt izmantoju maģistra darbā laikā iegūtās zināšanas un pašu maģistra darbu, jo strādāju specifiskā jomā - sakārtoju un aprakstīju personu un trimdas organizāciju dokumentus. Domāju, ka arhīvniecība attīstās tehnoloģiskā līmenī, tomēr Latvijas Valsts arhīvu sistēmā tas ir vērojams visai nosacīti. Nenoliedzami, ka tiešais darbs ar dokumentiem būs aktuāls arī nākotnē, tomēr elektronisko dokumentu īpatsvars ievērojami progresēs, kas nozīme, ka arhīvisti būs spiesti pielāgoties un "ielīst" informācijas tehnoloģiju lauciņā. Domāju, ka studiju programma ir piemērota jau esošajiem aktīvistiem un lietvežiem, kas vēlas papildināt savas zināšanas un tās apstiprināt ar atbilstošu diplomu.”

Jāpiebilst, ka interesenti šajā un citās Rēzeknes Augstskolā īstenotajās maģistra studiju programmās dokumentus var iesniegt līdz 20. augustam.

RA Sabiedrisko attiecību nodaļa

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv