English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Vispārīgās
17.08.2010
Šveices valdība piedāvā Latvijas studentiem piedalīties starptautiskā konkursā.

Šveices valdība piedāvā Latvijas studentiem piedalīties starptautiskā konkursā.

Iespēja pieteikties:

 • maģistrantūras vai doktorantūras studijām vai pētniecībai universitātē Šveicē;
 • studijām kādā no mūzikas un mākslas akadēmijām Šveicē.

Prasības kandidātiem:

 • kandidātam jābūt ieguvušam vismaz bakalaura grādu;
 • kandidātam jābūt dzimušam pēc 1976. gada 1. janvāra;
 • kandidātam labi jāzina valoda, kurā notiks studijas.

Iesniedzamie dokumenti:

 1. Datorrakstā aizpildīta pieteikuma veidlapa (ar roku aizpildītas veidlapas netiek pieņemtas);
 2. Universitātes vai augstskolas beigšanas dokumenta kopija ar atzīmju izrakstu. Mākslas un mūzikas studentiem - mākslas skolu un mūzikas skolu vai koledžu atestātu kopija ar atzīmēm;
 3. Divas pasniedzēju ieteikuma vēstules;
 4. Pētniecības stipendijām - pētījuma priekšlikums (~ uz 5 lapām), iekļaujot pārskatu par līdz šim veikto pētniecības darbu. Maģistra programmām - personiska motivācija , kāpēc vēlas studēt Šveicē (~ uz 2 lapām);
 5. Curriculum vitae;
 6. Vēstules kopija no augstskolas Šveicē, kas apstiprina, ka kandidāts tur varēs studēt vai veikt pētījumu;
 7. Ārsta izziņa par veselības stāvokli (skatīt pielikumu);
 8. Citi dokumenti (svešvalodu zināšanas apliecinošu sertifikātu kopijas u.c.).

Māksliniekiem papildus jāiesniedz trīs darbu fotogrāfijas, skices, jānorāda darbu tapšanas laiks.
Mūziķiem – ļoti labas kvalitātes ieraksti ar 3 dažādu stilu skaņdarbu izpildījumiem; komponistiem – savu skaņdarbu partitūras.

Dokumenti iesniegšanai jāsakārto iepriekš minētajā secībā.

Tiem dokumentiem, kuri nav vācu, franču, itāliešu vai angļu valodā, jābūt tulkotiem kadā no šīm valodām. Tulkojumiem, kā arī visu dokumentu pirmā eksemplāra kopijām jābūt apstiprinātām savas augstskolas Ārējo sakaru daļā (vai pie notāra). Dokumenti jāiesniedz 4 (četros) eksemplāros (viens eksemplārs paliek Valsts izglītības attīstības aģentūrā).

Vadlīnijas pieteicējiem: [pdf]
Pieteikuma veidlapa: [pdf]
Ārsta izziņa: [pdf]

Dokumenti līdz 2010. gada 15. oktobrim jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūrā, Vaļņu ielā 1, Rīgā. Papildu informācija pa tālruni 67814331, pa e-pastu: nora.ferebefa@viaa.gov.lv.

 

Application 2010-2011
Application Guidelines 2011-2012 EN
Medical Certificate 2010-2011
RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv