English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Izglītības un dizaina fakultāte
05.05.2011
Aktualitātes Eiropas sociālā fonda (ESF) projektā „Darba un sadzīves prasmju pilnveide Rēzeknes jauniešiem ar mācīšanās grūtībām un zemām pamatprasmēm nākotnes karjeras attīstīšanai”

Aktualitātes Eiropas sociālā fonda (ESF) projektā „Darba un sadzīves prasmju pilnveide Rēzeknes jauniešiem ar mācīšanās grūtībām un zemām pamatprasmēm nākotnes karjeras attīstīšanai”

2011.gadā Rēzeknes Augstskola sadarbībā ar 4 Rēzeknes pilsētas skolām (1.v-sk., 2.v-sk.., 5.v-sk.. un 6.v-sk..) turpina realizēt ES finansēto projektu „Darba un sadzīves prasmju pilnveide Rēzeknes jauniešiem ar mācīšanās grūtībām un zemām pamatprasmēm nākotnes karjeras attīstīšanai”. 2010.gadā projekta ietvaros tika izstrādātas 8 mācību darbnīcu programmas un sadzīves prasmju pilnveides programma, kuru realizē atbalsta personāls – sociālais pedagogs, psihologs, karjeras konsultants un iekļaujošās izglītības speciālists. Pamatojoties uz iepriekšējā gada pieredzi, programmas tika pilnveidotas, četrās Rēzeknes pilsētas skolās – Rēzeknes 1.vidusskolā, 2.vidusskolā, 5.vidusskolā un 6.vidusskolā tika nokomplektētas jauniešu, kas izteikuši vēlēšanos projekta realizācijas 2.gadā apmeklēt nodarbības un apgūt minētās programmas, grupas.

No marta, atbilstoši projekta plānotajām aktivitātēm, tika uzsāktas nodarbības astoņās mācību darbnīcās un sadzīves prasmju pilnveides programmas ietvaros. Par projekta popularitāti liecina pieaugošais jauniešu skaits salīdzinājumā ar 2010.gadu (sk.1.tabula).

1.tabula

Izglītojamo skaita dinamika ESF projektā

„Darba un sadzīves prasmju pilnveide Rēzeknes jauniešiem ar mācīšanās grūtībām un zemām pamatprasmēm nākotnes karjeras attīstīšanai”

Skola

2010.gads

2011.gads

Rēzeknes 1.vidusskola

33

45

Rēzeknes 2.vidusskola

34

41

Rēzeknes 5.vidusskola

29

28

Rēzeknes 6.vidusskola

26

36

KOPĀ

122

150

 

Par jauniešu interesēm un projekta ietvaros izstrādāto programmu kvalitāti liecina mācību darbnīcu apmeklējuma dinamika (sk.2.tabulā).

 

2.tabula

Izglītojamo dinamika mācību darbnīcās ESF projektā

„Darba un sadzīves prasmju pilnveide Rēzeknes jauniešiem ar mācīšanās grūtībām un zemām pamatprasmēm nākotnes karjeras attīstīšanai”

Mācību darbnīca

2010.gads

2011.gads

Mācos filcēšanu

15

19

Mācos gatavot rotaļlietas kokapstrādē

16

13

Mācos interjera dizainu

14

22

Mācos dārza dizainu

16

6

Mācos auduma apdruku un apgleznošanu

9

13

Mācos veidot personīgo tēlu

25

23

Mācos uzņēmību, uzdrīkstēšanos un datorprasmes

21

31

Mācos telpiskos tamborējumus

6

23

KOPĀ

122

150

 

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv