English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Izglītības un dizaina fakultāte
11.03.2005
Vācu valodas olimpiāde

Vācu valodas olimpiāde

Olimpiādes mērķis un uzdevumi:

  • Popularizēt vācu valodu un vācu valodas studijas;
  • motivēt abiturientus studijām RA specialitātē “Svešvalodas (vācu) skolotājs”;
  • pilnveidot abiturientu saskarsmes kultūru un attīstīt patstāvīgās izzināšanas prasmes.

Olimpiādes norise:

  • norises laiks 15. marts, plkst. 11.00;
  • olimpiādes saturs:
  • lasīšanas izpratnes pārbaude;
  • leksiski gramatiski vingrinājumi (rakstīšana);
  • saruna ar komisiju.
  • vērtēšana:

Darbi tiks novērtēti ar atzīmi, vadoties pēc ISEC 45 punktu sistēmas vērtējuma skalas.

Lasāmais teksts - maksim. 6 punkti (vērtējumā pilni punkti. Laiks - 15 min.).

Rakstīšana - maksim. 39 punkti ( vērtējumā puspunkti un pilni punkti. Laiks - 60 min.)

Dalībnieka runas prasmes tiks pārbaudītas pārrunu veidā par tēmu grupu

“ Jaunietis un viņa pasaule “. Vērtējums: ieskaitīts / neieskaitīts.

Vērtēšanas komisiju apstiprina ik gadu Svešvalodu katedras sēdē

Olimpiādes noslēgums

Olimpiādes dalībnieki, kuri ieguvuši ne mazāk kā 25 punktus, tiek uzaicināti studēt RA Pedagoģijas fakultātes 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Svešvalodas (vācu) skolotājs” budžeta grupā ārpus konkursa atbilstoši RA uzņemšanas noteikumu prasībām.

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv