English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Izglītības un dizaina fakultāte
16.07.2005
Profesionālā maģistra studiju programma “Speciālā pedagoģija”

Profesionālā maģistra studiju  programma “Speciālā pedagoģija”

Studiju programma “ Speciālā pedagoģija” ir profesionālā maģistra nepilna laika studiju programma.

Studiju ilgums : nepilna laika studijas - 4 semestri ( 2 gadi) ,- 60 KP

Iegūstamais grāds – profesionālais maģistra grāds speciālajā pedagoģijā.

Imatrikulācijas noteikumi: 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu ”Speciālās izglītības skolotājs”, ”Surdopedagogs”, ”Skolotājs – logopēds,” un cita radniecīga speciālās izglītības skolotāju izglītība vai augstākā profesionālā pedagoģiskā izglītība un 6 gadu darba pieredze speciālajā izglītībā.

Iestājpārbaudījumi – pārrunas, referāts 10 - 15 lappušu apjomā datorsalikumā ar paredzētā maģistra darba pētījuma problēmas aktualitātes pamatojumu.

Studiju programmas mērķis: nodrošināt speciālās pedagoģijas zinātņu teorētiskajos pamatos sakņotas studijas ar padziļinātu nozarei raksturīgu zināšanu apguvi, kas sagatavo pētnieciskajam un pedagoģiskajam darbam speciālās pedagoģijas nozares speciālistus –spējīgus izstrādāt jaunas un pilnveidot esošās sistēmas, tehnoloģijas un metodikas, tā sekmējot to konkurētspēju darba tirgū.

Plānotie rezultāti:

Iegūts profesionālais maģistra grāds ( augstākā līmeņa profesionālā izglītība) speciālajā pedagoģijā, kas dod tiesības, izpildot uzņemšanas prasības attiecīgajā studiju programmā, turpināt izglītību doktora studiju programmā.

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv