English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Izglītības un dizaina fakultāte
17.07.2005
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma : "Surdotulks”

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma : "Surdotulks”

Studiju programma “ Surdotulks” ir pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības nepilna laika studiju programma.

Studiju ilgums : nepilna laika studijas – 3 gadi - 6 semestri-100 KP

Iegūstamais grāds – surdotulks.

Imatrikulācijas noteikumi: vidusskolas izglītība.

Iestājpārbaudījumi – uzņem konkursa kārtībā, ņemot vērā vidējo vērtējumu latviešu valodā un literatūrā, vēsturē un bioloģijā dokumentā par vidējo izglītību.

Studiju programmas mērķis: sagatavot augsti kvalificētus surdotulkus, kas prot gan tieši, gan atgriezeniski tulkot tekstus latviešu skaņu un zīmju valodā saziņā starp nedzirdīgu un dzirdīgu cilvēku.

Plānotie rezultāti:

Studijas rada iespēju iegūt augstākās profesionālās izglītības kvalifikāciju, kura ir noteikta Latvijas Republikas Profesiju klasifikatorā. Pēc profesionālās programmas apguves tiek piešķirta ceturtā līmeņa profesionālā kvalifikācija- surdotulks.

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv