English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Izglītības un dizaina fakultāte
30.03.2006
Surdopedagoģijas iespējas Latvijā

Surdopedagoģijas iespējas Latvijā

Rēzeknes Augstskolā (RA) jau otro gadu darbojas 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Surdopedagogs”, kas ir vērsta uz augsti kvalificētu dzirdes problēmas risinošu speciālistu sagatavošanu.

Līdz 20.gs. 90.gadiem šādus speciālistus sagatavoja Maskavā Pedagoģiskās korekcijas institūtā ( Defektoloģijas institūtā ), pēc Latvijas neatkarības atgūšanas Latvijas Universitātes programmās ir palicis studiju kurss „Surdopedagoģija”, līdzīgi kā Šauļu Universitātē Lietuvā, bet apgūt šo specialitāti Latvijā var tikai RA nepilna laika studijās. Pedagoģijas un psiholoģijas katedras vadītāja docente Mārīte Rozenfelde sadarbībā ar Maskavas Pedagoģiskās korekcijas institūta vadošajiem zinātniekiem Nikolaju Malofejevu, Olgu Kukuškinu, Tatjanu Koroļevsku un, ņemot vērā arī Oslo Universitātes Speciālās izglītības fakultātes darba pieredzi, izstrādāja atsevišķu studiju programmu surdopedagoģijā. Sadarbība ar norvēģu un krievu vadošajiem speciālistiem notiek arī programmas realizācijas posmā, tāpēc studentiem ir dota iespēja ne tikai apgūt jaunākos teorētiskos atzinumus defektoloģijā, surdopedagoģijas metodikās, bet arī pārliecināties praktiskajās nodarbībās par to efektivitāti.

No 20.-26.martam surdopedagoģijas studentiem ir notikusi kārtējā ievirzes sesija, kurā speciālās metodikas kursus lasīja vieslektores no Krievijas Pedagoģiskās korekcijas institūta habilitētās doktores pedagoģijā O.Kukuškina un T. Koroļevska. Abas zinātnieces nodarbojas ar speciālo metodiku izpēti un pilnveidošanu, bet viņu darbības pamats ir speciālu datorprogrammu izstrāde darbam ar bērniem, kuriem ir speciālās vajadzības. Krievu zinātnieču pieredze ir aprobēta ASV, Francijā, Lielbritānijā, Japānā, Šveicē, Dānijā, specializētās datorprogrammas tiek izmantotas arī Tartu un Šauļu universitātēs.

Kā atzīst pašas zinātnieces, viņas ir gandarītas, ka, pateicoties Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātskolas skolotāju iniciatīvai un RA docētāju darbam, šobrīd Latvijā atdzimst surdopedagoģijas tradīcijas. Tā kā RA topošie surdopedagogi ir cilvēki, kas praktiski darbojas ar nedzirdīgajiem vai vājdzirdīgajiem bērniem, tad viņu vidū arī ir nedzirdīgie. Nodarbībās tiek izmantoti surdotulka un krievu – latviešu valodas tulka pakalpojumi, kā arī daudz videomateriālu, datorprogrammu prezentāciju, kas uzskatāmi demonstrē jaunākās atziņas speciālajās metodikās, arī medicīniskajā praksē.

Studentiem un docētājiem tas ir saspringts darbs, kura efektīvākais posms ir diskusijas. Šoreiz tās izvērtušās par diviem surdopedagoģijai svarīgiem aspektiem. Profesore O.Kukuškina, lasot tādus studiju kursus kā speciālā metodika dabaszinību, runas attīstībā, ierosinājusi pārdomas par nedzirdīgo un vājdzirdīgo bērnu apmācības sistēmas 3 pieejām: orālā, bilingvālā, totālās komunikācijas. Un svarīgi ir tas, ka arī nedzirdīgie pedagogi atzīst, ka tieši runas apmācība (morālā pieeja) ir bērnu ar speciālām vajadzībām ceļš uz personības harmonizēšanu un iedzīvošanos sabiedrībā.

Savukārt profesore T.Koroļevska savos kursos „Kohleārā implantācija”, „Runas spēju atgūšana dzirdes zaudējuma gadījumā” aktualizēja jaunākos medicīnas sasniegumos un norādīja, cik būtiska ir pedagoģiskā korekcija un ilgstoša novērošana bērniem, kam veikta kohleārā implantācija. Šī jaunā pieeja dzirdes traucējumu novēršanai ir ne tikai materiāli dārgs process, bet ilgstošs surdopedagoga un citu speciālistu sadarbības process, lai šie operētie cilvēki spētu izmantot jaunās tehnoloģijas priekšrocības.

Abas zinātnieces norādīja, ka problēmu surdopegadoģijā Latvijā šobrīd ir daudz, bet programmas izveide, sadarbība ar speciālajām skolām, metodiskās literatūras bāzes veidošana, nākotnē arī surdopedagogu asociācijas veidošana tās visas palīdzēs sakārtot. Un galvenais – ļaus sajusties par pilntiesīgiem sabiedrības locekļiem tiem, kas šo pasauli uztver citādi, taču varbūt tieši tāpēc arī pastiprināti garīgi, kas „ierindas” cilvēkam mūsdienās bieži vien paslīd garām nepamanīts.

Ļoti nozīmīga cilvēku ar dzirdes problēmām vajadzību nodrošināšanai, lai tie spētu turpināt iegūt izglītību vidējās, arodizglītības iestādēs, vai augstākajās izglītības iestādēs, ir otra 2005. gada jūnijā licencētā RA studiju programma ”Sudrotulks”, kura pirmā Latvijā piedāvā vidusskolu absolventiem, arodskolu skolotājiem, kā arī citiem interesentiem apgūt zīmju valodas speciālista profesiju, un kā prakse rāda, šī programma ir ļoti aktuāla, jo šobrīd valstī trūkst kvalificētu surdotulku. Studentu uzņemšana šajā studiju programmā sāksies RA jūlija mēnesī un studētgribētājiem paredzētas arī budžeta vietas.

RA Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Ilga Šuplinska

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv