English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Izglītības un dizaina fakultāte
14.06.2006
Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakultātē

Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakultātē

Šī studiju programma ir tapusi ar Eiropas Savienības un Latvijas Republikas finansiālo atbalstu Phare 2003 projekta „Kvalificētu speciālistu sagatavošana Latgales reģiona tradicionālo ražošanas nozaru darba tirgum” ietvaros. Pozitīvas atsauksmes par studiju programmu ir saņemtas no Latvijas Būvinženieru savienības, Rīgas Celtniecības koledžas un Rēzeknes biznesa centra. Tajās tika uzsvērts, ka studiju programma ir ļoti aktuāla, īpaši šajā laikā, kad strauji pieaug būvniecības tempi un ir nepieciešams liels būvniecības speciālistu skaits, jo sevišķi izjūtams ir vidējā posma vadītāju trūkums. Studiju programmas realizācija var dot būtisku ieguldījumu ne tikai Latgales reģiona, bet arī visas valsts būvindustrijas attīstībā.

Lai varētu uzsākt pilna laika studijas šajā programmā, ir jābūt nokārtotiem centralizētajiem eksāmeniem matemātikā un svešvalodā. Ja nav kārtoti iepriekšminētie eksāmeni, tad konkursā uz vakantajām vietām var piedalīties, ja ir nokārtoti centralizētie eksāmeni jebkuros divos priekšmetos no minētajiem: fizikā, ķīmijā, bioloģijā, ģeogrāfijā, dabas zinībās. Nepilna laika studijās reflektanti tiek uzņemti, pamatojoties uz vidējo vērtējumu atestātā par vidējo izglītību.

Atbilstoši Noteikumiem par būvprakses un arhitekta prakses sertifikātu piešķiršanu, reģistrēšanu un anulēšanu pēc diploma iegūšanas jaunajam speciālistam 3 gadi ir jāstrādā būvobjektā un tad ir tiesības pretendēt uz sertifikātu būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā, ko izsniedz Latvijas Būvinženieru savienība.

2006./2007. studiju gadā ir plānots uzņemt 35 pilna laika un 50 nepilna laika studentus.

Uz tikšanos RA Inženieru fakultātē!

RA Inženieru fakultātes lektore Ērika Teirumnieka

Papildus informācija šeit
RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv