English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Izglītības un dizaina fakultāte
14.06.2006
Jauna studiju programma „Tulks, tulkotājs” Rēzeknes Augstskolā

Jauna studiju programma „Tulks, tulkotājs” Rēzeknes Augstskolā

Jaunā programma piedāvā mūsdienu pieprasījumam atbilstošu kvalifikāciju. Saskaņā ar tulka profesijas standartu jaunajā programmā studenti apgūs darba valodas (angļu/vācu/krievu), valsts valodu, tulkošanas teoriju un metodiku, mūsdienu tehnoloģijas tulkošanā, saskarsmes psiholoģiju, ekonomiskos, politiskos, sociālos un kultūras procesus Eiropā un pasaulē, starpkultūru komunikāciju. Jaunajā programmā ir ievērojami palielināts stundu skaits otrās svešvalodas apguvei, kas atbilst Eiropas Savienības vadlīnijām par vismaz divu svešvalodu kvalitatīvu zināšanu, lai ES valstu jaunieši kā jaunie speciālisti varētu konkurēt kopējā Eiropas darba tirgū. Tādējādi tiks sagatavoti profesionāli tulki, kas būs konkurētspējīgi vietējā un starptautiskajā darba tirgū.

Tulka programmas ilgums - četri gadi pilna laika studijās. Studējot šajā programmā, studentiem ir iespēja vienu semestri studēt kādā no 70 Rēzeknes Augstskolas sadarbības augstskolām. Studijām ārzemēs tiek piešķirta stipendija, kuras apmērs ir no 400 līdz 700 eiro mēnesī atkarībā no izvēlētās studiju vietas. Šo iespēju studenti var izmantot 2.studiju gadā. Apkopojot datus, var secināt, ka līdz šim 99% vācu valodas skolotāja programmas un 95% angļu valodas skolotāja programmas studentu ir izmantojuši iespēju studēt kādā no Eiropas augstskolām.

Studijām šajā programmā TEV ir vēl arī citas priekšrocības:

• atbilstoši Eiropas vienotajiem valodu sistēmas līmeņiem Tev ir iespēja apgūt divas svešvalodas;

• studentiem tiks piedāvāta iespēja iziet praksi kādā no augstskolas sadarbības valstīm;

• apgūstot svešvalodas, studijas nelielā studējošo grupā nodrošina individuālu pieeju katram studentam;

• studijas speciālajos studiju kursos notiek angļu vai vācu valodā;

• Rēzeknes Augstskolā Tu varēsi aktīvi iesaistīties studentu dzīvē, piedaloties studentu pašpārvaldē, Eiropas valodu dienas pasākumos, studentu konferencēs, teātrī, korī "Sonitum", deju kolektīvā "Dziga", sporta sekcijā un citās aktivitātēs;

• salīdzinot ar citām Latvijas pilsētām, dzīvošanas izdevumi Rēzeknē ir lētāki, ir studentu viesnīcas.

Studenti jaunajā programmā tiks uzņemti, pamatojoties uz centralizēto eksāmenu - svešvalodā (angļu vai vācu) un latviešu valodā - rezultātiem.

Mūsu moto: Studijas licencētā bakalaura programmā „Tulks, tulkotājs”- TAVAS karjeras starta platforma.

Tuvāku informāciju par Rēzeknes Augstskolas Svešvalodu katedras piedāvātajām studiju iespējām jūs varat iegūt mājas lapā http://www.ru.lv vai arī rakstīt uz e-pastu svkat@ru.lv , labprāt atbildēsim.

Svešvalodu katedras v. Karīne Laganovska

Papildus informācija šeit
RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv