English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Izglītības un dizaina fakultāte
27.06.2006
Jauna studiju programma "Vides dizains”

Jauna studiju programma  "Vides dizains”

Augstākās profesionālās izglītības studiju programma "Vides dizains" ir pirmā līmeņa pilna / nepilna laika studiju programma.

Studiju programma veidota atbilstoši profesionālās augstākās izglītības pirmā līmeņa profesijas standartam “Vides dizains”.

Studiju programmas saturu veido terētisko un profesionālās specializācijas kursu studijas,izvēles kursi un prakse.Vispārizglītojošie mācību kursi un nozares mācību kursi visām specializācijām ir identiski, atšķiras tikai specializācijas studiju kursi . Vides dizaina studiju programmā ietilpst sekojošas specializācijas :

  • dārza dizains,
  • interjera dizains,
  • koka izstrādājumu dizains.

Īpaša nozīme programmā ir veltīta jaunākajām, speciālajām datortehnoloģijām.

Profesionālo meistarību pilveido prakse, kur studenti teorētiskās zināšanas nostiprina praksēs gan Mājas kultūras izglītības katedrā ,gan uzņēmumos un iestādēs atbilstoši Rēzeknes Augstskolas nolikumam par praksi.

Studiju programmas nozares teorētiskie, ar profesiju saistītie specializācijas kursi un vispārizglītojošie kursi ir obligāti viesiem studentiem. Nozares teorētisko un specializācijas kursu apguves rezultātā studenti iegūst vides dizainera kvalifikācjai nepieciešamās zināšanas zīmēšanā, gleznošanā, kompozīcijā, lietišķajā grafikā, speciālajā datorthnoloģijā u.c., kā arī pamatprasmes un iemaņas specializācijas mācību kursos. Šie studiju kursi tiek apgūti padziļināti gan teorētiski,gan praktiski, kas veicina nepieciešamās iemaņas un prasmes jaunu vides dizaina projektu izstrādei un nepieciešamās prasmes, lai iekļautos šodienas darba tirgus pieprasījumā.

Studiju ilgums – pilna laika studijām 4 semestri, nepilna laika studijām – 5 semestri.

Iegūstamā kvalifikācija – vides dizainers. Programmas apguve dot iespējas strādāt par dizaineru, plānot un īstenot radošas idejas mākslas jomā, ēku ekstejera un interjera noformētājiem, izstrādāt skices un projektus, to izpildes organizēšanu un autoruzraudzību. Vides dizaina speciālists var veikt individuālo uzņēmējdarbību, organizēt un vadīt citu speciālistu darbu, sadarboties ar arhitektiem, māksliniekiem, strādāt dažādos uzņēmumos un birojos.

  • Iegūstamā izglītība – ceturtais kvalifikācijas līmenis un pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības diploms ar kvalifikāciju Vides dizainers – ar specializāciju dārza dizainers; interjera noformētājs; koka izstrādājumu dizainers.
  • darba iespējas – valsts un pašvaldību iestādes; privātuzņēmumi; privātā uzņēmējdarbība.

Prasības uzņemšanai – vidējā vai vidējā profesionālā izglītība. Par studiju programmas „Vides dizains” studentiem var kļūt Latvijas Republikas pilsoņi un patstāvīgie iedzīvotāji bez vecuma ierobežojuma, kā arī ārzemju studenti ERASMUS u.c. projektu ietvaros.

Priekšrocība uzņemšanai mākslas vidusskolu un amatniecības vidusskolu absolventiem, kā arī ar priekšzināšanām vizuālajā mākslā.

Mājas kultūras izglītības katedras v.i. V.Paurs

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv