English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Izglītības un dizaina fakultāte
05.12.2006
Rēzeknes Augstskolā – jauna struktūrvienība

Rēzeknes Augstskolā – jauna struktūrvienība

Institūta galvenais mērķis ir nodrošināt zinātniski pamatotu teorētisko, praktisko un informatīvo bāzi personības socializācijas problēmu risināšanai pedagoģijas, psiholoģijas, mācīšanas metodiku un personības sociālās integrēšanās jomās. Struktūrvienības galvenie uzdevumi ir pētījumu veikšana, praktiska aprobācija, projektu izstrāde un realizācija, sadarbība to īstenošanā un informatīvas telpas veidošana vairākos aspektos: personības attīstības un socializācijas pedagoģiskajā joma, personības attīstības psiholoģisko un sociālās integrēšanas problēmu izpētē un to risināšanas modeļu aprobācijā, kā arī sabiedrības veselības uzlabošanas iespēju izpētē un to risināšanas variantu ieviešanā. PSPI izvirzīto uzdevumu realizācijas galvenais princips ir „zinātne-inovācija” – pētījumu veikšana.

PSPI direktore ir RA profesore Velta Ļubkina. Institūtā kā vadošie pētnieki un pētnieki ir ievēlēti vēl pieci zinātņu doktori. Līdz ar to RA akadēmiskais sastāvs ir papildinājies jauniem zinātņu doktoriem. Novembrī bija izsludināts konkurss uz institūta logo vai emblēmas izveidi. To veica Pedagoģijas fakultātes studiju programmas „Vides dizains” 1. kursa studenti un pašreiz ir noteikts uzvarētājs – Olga Zavjalova un viņas piedāvātais variants ir izvēlēts kā PSPI logo.

Jāpiebilst, ka PSPI pavisam neilgajā darbības laikā jau sekmīgi tiek realizēts Eiropas Sociālā fonda projekts „Kompetenču paaugstināšana Latgales reģiona skolotājiem jauna pamatizglītības standarta realizēšanai vispārizglītojošā skolā”, kā arī SOCRATES/GRUNDTVIG 2 projekts. Šī projekta ietvaros institūta pētniece Marina Marčenoka ieguvusi stipendiju, lai piedalītos kontaktseminārā Itālijā. Šajā seminārā tiks sniegtas pamatiemaņas projektu rakstīšanā un sadarbības kontaktu dibināšanā ar Eiropas valstīm pieaugušo izglītībā. Seminārs notika no 29.novembra līdz 3.decembrim.

Šobrīd institūtā jau tapis vēl viens projekts par sociālā dialoga nozīmi etniskās integrācijas veicināšanā, kurš iesniegts vērtēšanai Sabiedrības integrācijas fondam. Savukārt 23. un 24. februārī Rēzeknes Augstskolas Pedagoģijas fakultātē notiks ikgadējā starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība.Integrācija.Izglītība”, kuru organizē institūts.

PSPI darbinieki plāno dažādas aktivitātes. Pavasarī tiks organizēta trešā zinātniski praktiskā konference sadarbībā ar Dreifusa veselības fondu (ASV), veiksmīgi darbojas PSPI ietvaros Speciālās pedagoģijas laboratorija. Pēdējā PSPI Zinātniskās padomes sēdē pieņemts lēmums par PSPI struktūras paplašināšanu, jo tās ietvaros tiek veidota vēl viena – Sociālās pedagoģijas laboratorija, kuras nolikums pavisam drīz tiks nodots RA komisijām izvērtēšanai.

Sīkāka informācija par Personības socializācijas pētījumu institūtu iegūstama pa tālruni 46 22497. Jautājumus un ierosinājumus var rakstīt uz e-pastu PSPinstituts@inbox.lv.

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv