English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Izglītības un dizaina fakultāte
29.01.2007
Paaugstinās RA svešvalodu mācībspēku profesionālo kompetenci

Paaugstinās RA svešvalodu mācībspēku profesionālo kompetenci

Lai studiju process būtu sekmīgs, nepieciešami kvalificēti mācībspēki, kas sniegtu zināšanas specifisko priekšmetu apguvē. RA Pedagoģijas fakultātes Svešvalodu katedra izstrādājusi un no šī gada janvāra līdz novembrim sākusi realizēt ESF līdzfinansētu projektu „Akadēmiskā personāla kompetenču attīstīšana tulkošanas studiju kursu pasniegšanai augstskolā”. (Līguma Nr.2006/0104/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0127/0160.) Projekta mērķis: paaugstināt RA Svešvalodu katedras mācībspēku profesionālo kompetenci tulkošanas studiju programmas kursu pasniegšanai augstskolā.

Projekta ietvaros 13 RA mācībspēki trīs reizes apmeklēs nodarbības Ventspils augstskolā. Pārējā laikā notiks e-apmācība: pasniedzēji apgūs jaunākās tendencēm tulkošanas jomā, starpkultūru komunikācijās, datorprogrammās, ko var izmantot tulkošanā. Projekta vadītāja Karīne Laganovska norāda, ka mācībspēki saņems zināšanas, kuras varēs izmantot, realizējot „Tulka/tulkotāja” programmu RA, tiks sagatavots materiāls lekcijām un praktiskajām nodarbībām katra docētāja studiju kursā. Tulkošanas speciālisti nepieciešami, lai sekmētu starptautisko, saimniecisko, tūrisma izaugsmi novadā.

Pielikumā fails JPG Picture 2007.01.20-1
Pielikumā fails JPG Picture 2007.01.20-2
RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv