English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Izglītības un dizaina fakultāte
13.02.2007
Projekts „Kvalitatīvas profesionālās prakses nodrošinājums RA sākumskolas skolotāju specialitātes studentiem bāzes skolā”

Projekts „Kvalitatīvas profesionālās prakses nodrošinājums RA sākumskolas skolotāju specialitātes studentiem bāzes skolā”

Projekta mērķa grupa ir sākumskolas skolotāja specialitātes 2.-5. kursu studenti, kam būs iespēja pavasara semestrī pilnveidot savu pedagoģisko meistarību.

ESF akceptētā projekta vispārējais mērķis ir cieši saistīts ar Vienotajā programmdokumentā (VPD) un Programmas papildinājumā formulētajiem vidēja termiņa mērķiem – cilvēkresursu attīstība, konkurētspējas un nodarbinātības veicināšana.

Projekta tiešais mērķis ir atbalstīt Rēzeknes Augstskolas sākumskolas skolotāja specialitātes studentu profesionālo praksi, paaugstinot praktikantu un skolotāju kompetenci, nodrošinot prakses uzdevumu veikšanai nepieciešamo metodisko un materiālo atbalstu. Rēzeknes 1.vidusskolā, kas jau vairākus gadus ir bijusi Rēzeknes Augstskolas sadarbības partneris, dažādos laikos risināsies gan audzināšanas, gan mācību metodiskā, gan deju skolotāja papildspecialitātes prakse.

75% no projekta izmaksām finansē Eiropas Sociālais fonds, 25% - Latvijas valsts budžets.

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv