English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Izglītības un dizaina fakultāte
05.01.2010
RA Personības socializācijas pētījumu institūts

RA Personības socializācijas pētījumu institūts

RA Personības socializācijas pētījumu institūts uzsāk Grundtvig partnerības projekta „Active Citizenship through Information and Communication Technologies at all ages/Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas visa vecuma cilvēku aktīvai pilsonībai” realizāciju

2008.gada septembrī RA Personības socializācijas pētījumu institūts sadarbībā ar Sociālās integrācijas valsts attīstības aģentūras Rēzeknes atbalsta punktu uzsāka darbu Grundtvig partnerības projektā „Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas visa vecuma cilvēku aktīvai pilsonībai”.

Projekta koordinējošā valsts ir Spānija (Jaume I University), kā partneri tajā piedalās 11 augstākās izglītības un pieaugušo izglītības institūcijas no 7 valstīm – Somijas, Vācijas, Portugāles, Itālijas, Rumānijas, Polijas un Latvijas. Visas institūcijas, kas iesaistītas šajā partnerības projektā ir saistītas ar pieaugušo izglītību.

Mēs apzināmies informācijas un komunikāciju tehnoloģiju, kas paver milzīgas iespējas, nozīmi sabiedrībā, bet apzināmies arī risku, kuru tās rada. Bērni un jaunāki cilvēki pilnībā ir pieņēmuši, apguvuši un ikdienā lieto informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, ko nevar teikt par vecākā gada gājuma cilvēkiem. Tehnoloģijas, kuras viņiem nav saprotamas, liekas pārāk sarežģītas, trūks motivācijas tās apgūt, zemais intereses līmenis, zināšanu trūkums, nepietiekamas datoru un interneta lietošanas prasmes rada pirmo barjeru un kavē aktīvi izmantot IT dzīvē.

Institūcijas, kas iesaistījušās projektā, piedāvā dažādus kursus un aktivitātes, kuros tiek izmantotas specifiskas mācīšanas metodes, kas domātas tieši pieaugušajiem un vecāka gada gājuma cilvēkiem. Partnerības projekta mērķis - daloties ar zināšanām un pieredzi starp partnerinstitūcijām, palīdzēt vecākā gada gājuma cilvēkiem apgūt un pielietot dzīvē IT, kļūstot par aktīviem sabiedrības locekļiem, kā arī mazināt komunikācijas barjeru starp paaudzēm.

Projekta ietvaros, kas turpināsies līdz 2010.gada septembrim, RA PSPI sadarbībā ar Sociālās integrācijas valsts attīstības aģentūras Rēzeknes atbalsta punktu veic invalīdu profesionālās piemērotības noteikšanu. Paralēli tam darbojas invalīdu grupa, kura apgūst pamatprasmes darbā ar datoru. Tie ir nestrādājošie cilvēki ar invaliditāti, kas vēlas uzlabot savas dzīves kvalitāti. Uz šīs bāzes tiek veikta pētnieciskā darbība saistībā ar invalīdu integrēšanu sabiedrībā.Buklets
PSRI report
RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv