English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Izglītības un dizaina fakultāte
20.01.2010
Rēzeknes Augstskolas PSPI institūts sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldi un četrām Rēzeknes skolām skolām uzsāk realizēt Eiropas sociālā fonda (ESF) projektu

Rēzeknes Augstskolas PSPI institūts sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldi un četrām Rēzeknes skolām skolām uzsāk realizēt Eiropas sociālā fonda (ESF) projektuRēzeknes Augstskolas PSPI institūts sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldi un četrām skolām, Rēzeknes 6.vidusskolu, Rēzeknes 2.vidusskolu, Rēzeknes 1. vidusskolu, Rēzeknes 5.vidusskolu uzsāk realizēt Eiropas sociālā fonda (ESF) projektu „Darba un sadzīves prasmju pilnveide Rēzeknes jauniešiem ar mācīšanās grūtībām un zemām pamatprasmēm nākotnes karjeras attīstīšanai”, līguma Nr.2009/0302/1DP/1.2.2.4.2/09/APIA/VIAA/101. Projekta tiešais mērķis ir nodrošināt mācību atbalstu jauniešiem ar mācīšanās grūtībām, jauniešiem obligātajā izglītības vecumā ar zemām pamatprasmēm un jauniešiem no sociālā riska, maznodrošinātām ģimenēm, veicinot viņu darba un sadzīves prasmju apguvi un Latgales reģiona specifikai piemērotu izglītības un tālākizglītības ceļu piedāvājumu. Projekta ietvaros realizētājās Mācību darbnīcās „Būšu amatnieks”, „Būšu dizainers”, „Būšu uzņēmējs”, ieviešot labo pieredzi un izmantojot datortehnoloģijas, tiks realizēti atbalsta pasākumi un pilnveidotas darba un sadzīves prasmes 270 Rēzeknes pilsētas četru vispārizglītojošo skolu 8.-9.klašu jauniešiem, mazinot viņu sociālo atstumtību, veicinot jauniešu motivāciju un gatavību iesaistīties darba meklējumos vai paaugstināt savu izglītības līmeni, lai spētu konkurēt darba tirgū. Projekta realizācijas ilgums ir 24 mēneši.

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv