English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte
21.07.2005
Minoritāšu valodu konference rosina jaunu pieredzi Rēzeknes Augstskolā

Minoritāšu valodu konference rosina jaunu pieredzi Rēzeknes Augstskolā

Jūlija sākumā Itālijas robežpilsētā Triestā notika desmitā starptautiskā konference, kas bija veltīta minoritāšu valodu izpētei. Konferences tradīcija ir iedibināta 1980.gadā Glāzgovā (Lielbritānijā), tā tiek organizēta ik pēc diviem gadiem dažādās Eiropas valstīs. Konferences pamatmērķis – apzināt un popularizēt jebkuras valodas “saknes”: izloksnes, dialektus, reģionālās, minoritāšu valodas. Konferences norises vieta netiek izvēlēta nejauši. Parasti tas ir etniski daudzveidīgs reģions, tāpēc Triestā galvenie konferences rīkotāj bija Slovēņu pētniecības institūts un Triestas Universitātes Moderno valodu fakultāte.

Konferences darbs ritēja 5 paralēlās sekcijās, akcentējot sociolingvistiskos pētījumus atsevišķu valstu, reģionu kontekstā, skatot reģiona valodas metodikas jautājumus, daloties pieredzē valodas politikas un plānošanas jomā. Kopumā trijās konferences dienās tika prezentēti vairāk nekā 100 pētījumi par valodas attīstības perspektīvām. Konferencē pamatā tika pārstāvēts Rietumeiropas un ASV valodnieku viedoklis, tai pašā laikā Baltijas valstu reģionu pārstāvēja Igaunijas un Latvijas pārstāvji. Savukārt par Latvijas situāciju reģionālo un minoritāšu valodu jomā runāja tikai Rēzeknes Augstskolas jaunās zinātnieces – Sanita Lazdiņa un Ilga Šuplinska. Jaunās pētnieces prezentēja sociolingvistisku pētījumu par pusaudžu attieksmi pret valodu Rēzeknes kontekstā. Ņemot vērā to, ka Rēzekne ir sestā lielākā Latvijas pilsēta un tās etniskais sastāvs, līdz ar to arī lietotās valodas paredz analogu situāciju arī citās lielākajās Latvijas pilsētās, bet jo īpaši Latgales reģionā, tad minētais pētījums pieteica daudzas valodas attīstības politikā neparedzētas problēmas un jautājumus. Kā viena no tām, latvieši kā lokālā minoritāte, neskatoties uz to, ka kopumā valstī tā ir majoritāte, arī latgaliešu identitātes, valodas lomas pieaugums pēdējos gados Latgalē.

Konferences būtiskākais ieguvums neapšaubāmi ir publikāciju krājums, kurā apkopota zinātnieku pieredze vairāku gadu garumā, kā arī sociolingvistiskas ievirzes projekta tapšana sadarbībā ar Itālijas valodniekiem. Rēzeknes Augstskolā filoloģijas studiju programmā ir iekļautas divas prakses, kas pēdējos gados tiek organizētas ekspedīciju veidā, - folkloras un muzeja. Nākamajā gadā tām varētu pievienoties vēl viena – dialektoloģijas un sociolingvistisko pētījumu ekspedīcija, kura atšķirībā no iepriekšējām aptvertu uzreiz visu Latgales reģionu un tās rezultāti tiks prezentēti konferencē, vēlāk apkopoti atsevišķā izdevumā. Filoloģijas studentiem tā būs ne tikai unikāla iespēja apzināt Latgales valodas tradīcijas, bet apkopot iegūtos rezultātus pētījumos, gūt projektu organizēšanas praksi un Eiropas valodnieku pieredzi.

Jāpiebilst, ka arī tie filoloģijas maģistrantūras studenti, kas studēs RA šogad varēs klausīties lekcijas, ko pasniegs Zviedrijas, Polijas, Itālijas, Lietuvas valodas un etnogrāfijas speciālisti.

Minoritāšu un reģiona valodu izpēte ļautu sakārtot valodas politikas jautājumus Latvijā, kā arī efektīgāk risināt integrācijas jautājumu valstī.

Rēzeknes Augstskolas Sabiedrisko attiecību nodaļa

Pielikumā fails JPG Picture 2005.07.21_Konference.jpg
RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv