English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte
11.01.2006
RA uzņem studentus profesionālā maģistra studiju programmā “Arhīvniecība”

RA uzņem studentus profesionālā maģistra studiju programmā “Arhīvniecība”

Rēzeknes Augstskolā (RA) no 9. janvāra līdz 27. janvārim ir izsludināta uzņemšana profesionālā maģistra studiju programmā “Arhīvniecība”.

RA Vēstures un filozofijas katedra ir izstrādājusi profesionālā maģistra studiju programmu “Arhīvniecība”, kura paredzēta arhīvu darbiniekiem, kas vēlas papildināt savu profesionālo līmeni, iegūt jaunas zināšanas, kuras sekmētu radošu un produktīvu darbu arhīvā. Šobrīd veiktie pētījumi liecina, ka Latvijā arhīvos strādā cilvēki ar dažādu izglītību – vēsturnieki, pedagogi, filologi, ekonomisti, bibliotekāri. Profesionālā maģistra studiju programma “Arhīvniecība” ir piemērota tiem darbiniekiem, kuri vismaz vienu gadu nostrādājuši arhīvā un vēlas iegūt atbilstošu izglītību.

Studiju ilgums profesionālā maģistra studiju programmā “Arhīvniecība” pilna laika studijās ir 2 gadi, savukārt nepilna laika studijās – 2,5 gadi. Programmas ietvaros studenti var apgūt kursus, kuri saistīti ar arhīvniecību - arhīva darba menedžments, arhīvzinātne, arheogrāfija, arhīvpedagoģija, kā arī dažādus studiju kursus, kuri sniegs papildus zināšanas darbojas arhīvā, piemēram, starpkultūru komunikācija, globālās komunikācijas, lietvedība, ģenealoģija, sfraģistika. Studijas šajā programmās sākies 2006. gada februārī. Programmas absolventi iegūs maģistra grādu arhīvniecībā un arhīvista kvalifikāciju. Tas savukārt pavērs iespēju tālākām studijām doktorantūras programmās, kā arī darbam valsts arhīvos, dažādās valsts un privātajās institūcijās par arhivāru, lietvedi, datu bāzes veidotāju utt.

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv