English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Inženieru fakultāte
03.11.2005
Rēzeknes Augstskolā akreditētas divas vides inženierzinātņu programmas

Rēzeknes Augstskolā akreditētas divas vides inženierzinātņu programmas

26. oktobrī Izglītības un zinātnes ministrijā, Akreditācijas komisijas sēdē akreditētas divas Rēzeknes Augstskolas (RA) Inženieru fakultātē īstenotās studiju programmas: 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Vides inženieris” un profesionālā maģistra studiju programma “Vides aizsardzība”. Abām studiju programmām piešķirts maksimālais akreditācijas laiks – seši gadi.

Kā norāda RA Inženieru fakultātes dekāne Ērika Teirumnieka, liels nopelns šo programmu izstrādē ir to direktoram, profesoram Gotfrīdam Novikam. “Līdzvērtīgas programmas Latvijas augstākajās izglītības iestādēs studējošajiem netiek piedāvātas, tāpēc RA Inženieru fakultāte var lepoties ar tām, kā arī sniegt studētgribētājiem, kuri izvēlējušies vai arī nākotnē izvēlēsies studēt mūsu augstskolā inženierzinātnes, augstvērtīgas zināšanas valsts un starptautiski atzītās studiju programmās, un kļūt par profesionāli sagatavotiem speciālistiem vides inženierzinātnēs. Pēdējos gados fakultāte ir strauji attīstījusies, nepārtraukti tiek papildināta pētnieciskā bāze, paplašinās prakšu vietu skaits, kā arī veiksmīgi attīstās sadarbība ar ārvalstīm. Gan bakalaura, gan maģistra studiju programmu apguvē būtiska nozīme ir zinātniskiem atklājumiem, tāpēc RA Inženieru fakultātē tiek iegādātas jaunas iekārtas un datorprogrammas, kas dos iespēju topošajiem vides aizsardzības speciālistiem veikt mūsdienu līmenim atbilstošus pētījumus,” norāda Ē. Teirumnieka.

Zīmīgi, ka RA Inženieru fakultāte iesaistījusies vairākos projektos. Pērnā gada rudenī, sadarbībā ar Rēzeknes Biznesa centru aizsākta projekta “Latgales inženiertehnoloģiju klastera izveide” izstrāde. Projekts saņēmis atbalstu finansējumam no Phare 2003 programmas, tāpēc jau nākamā gada sākumā Inženieru fakultātē tiks iegādātas iekārtas 250 tūkstošu eiro apmērā produktu fizikālo un ķīmisko īpašību testēšanai, kas studentiem ļaus teorētiskās zināšanas sasaistīt ar praktiskajām iemaņām un veikt zinātniski pamatotus pētījumus. Šīs pašas programmas ietvaros atbalstu guvis vēl viens projekts “Kvalificētu speciālistu sagatavošana tradicionālajās ražošanas nozarēs Latgalē”. Par iegūto finansējumu 20 tūkstošiem eiro plānots izveidot datorklasi, kurā būs pieejamas rasēšanas un matemātiskās modelēšanas programmas.

Jāteic, ka interesentiem, kuri nākotnē izvēlēsies studijas inženierzinātnē RA paveras plašs darbības lauks, savukārt uz maksimālo ilgumu akreditētās programmas ir garants starptautiski atzītam diplomam un plašām iespējām darba tirgū. Kā atzīst abu akreditēto vides inženierzinātņu programmu direktors, profesors G. Noviks, vides aizsardzība ir kļuvusi pēdējo gadu laikā par svarīgāko cilvēces darbības sfēru. Tās uzdevums ir atrisināt globālā mēroga ekoloģiskās problēmas, novērst pilnīgi reālo cilvēces degradācijas un bojāejas risku.

“Apvienoto Nāciju Organizācija šogad ir pasludinājusi cilvēces ilgtspējīgās attīstības desmitgadi. Viens no definētajiem uzdevumiem šajā lēmumā ir paaugstināt speciālistu vides aizsardzībā sagatavošanu, to iekļaušanu visās tautsaimniecības nozarēs. Vides aizsardzība nebūt nenozīmē tikai piesārņojumu novēršanu un atkritumu apsaimniekošanu, tās uzdevums ir veidot cilvēku labklājību, nodrošināt draudzīgu apkārtējo vidi. RA speciālisti tiek sagatavoti tieši šajā virzienā, atbilstoši vides inženiera profesijas standartam, kura izstrādē piedalījās arī mūsu docētāji. Šīs programmas tālākai attīstībai ir perspektīva,” norāda G. Noviks.

Latvijai kā Eiropas Savienības dalībvalstij, vides attīstībā līdz 2015.gadam būs iespēja ieguldīt piecpadsmit miljardus latu. Tas nozīmē, ka vides jomā strādājošajiem ir iespēja strādāt ne tikai Latvijā, bet arī ārzemēs.

Piecu gadu laikā RA ir sagatavoti 134 speciālisti vides aizsardzībā, kuri veiksmīgi atraduši darbu reģionālajās vides pārvaldēs, atkritumu apsaimniekošanas sfērā, ūdenssaimniecībās, mežsaimniecībās, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā, būvfirmās, Valsts vides veselības aģentūrā, Zemes dienestā, kā arī ražošanā un pašvaldībās. Tautsaimniecības attīstības procesā Latvijā, kvalificētu speciālistu pieprasījums noteikti paaugstināsies.

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv