English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Inženieru fakultāte
02.04.2007
Projekts "Studiju programmas „Inženieris programmētājs” modernizācija”

Projekts "Studiju programmas „Inženieris programmētājs” modernizācija”

Projekta mērķis ir paaugstināt IT speciālistu sagatavošanas kvalitāti Rēzeknes Augstskolā, uzlabojot studiju materiāli tehnisko bāzi, nodrošinot studentiem mūsdienīgu tehnoloģiju un programmproduktu izmantošanu un veicinot mācību metodisko materiālu izstrādāšanu un pieejamību.

Projekta ietvaros ir ieplānota:

  • esošās profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas “Programmēšanas inženieris” studiju kursu satura bagātināšana, metodisko materiālu kvalitātes uzlabošana un jaunu specializācijas kursu moduļu izstrādāšana;
  • tālmācības un e-apmācības sistēmas ieviešana studiju programmas efektīvākai apguvei;
  • studiju kursu metodisko materiālu izstrādāšana svešvalodā;
  • speciālās un mācību literatūras iegāde;
  • auditoriju un laboratoriju aprīkojuma modernizācija atbilstoši studiju programmas īstenošanas prasībām;
  • Microsoft akadēmijas un CISCO akadēmijas nodibināšana, kas ļaus studentiem apgūt modernākās tehnoloģijas atbilstoši pasaules līmenim, kā arī apliecināt savas zināšanas, nokārtojot sertifikācijas eksāmenus.

Šī projekta īstenošanā ir iesaistījušies RA Inženieru fakultātes Datorzinātņu un matemātikas katedras docētāji.

Projekta ietvaros ir paredzēta cieša sadarbība ar pasaules lielākajām IT kompānijām – Microsoft un CISCO.

Projekta norises vieta – Rēzeknes Augstskolas IT centrs, kas arī tika izveidots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu 2006.gadā.

Projekta kopējās izmaksas sastāda Ls 203 312,57.

Sagatavoja projekta lietvede
Vita Ansone

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv