English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Inženieru fakultāte
22.07.2008
Vides zinātnes speciālistu izaugsme Rēzeknes Augstskolā

Vides zinātnes speciālistu izaugsme Rēzeknes Augstskolā

RA kopš tās dibināšanas brīža rūpējusies par augsti kvalificētu inženierzinātņu speciālistu sagatavošanu. 15 gadu laikā RA Inženieru fakultāte ir būtiski augusi un mainījusies, piedzīvojot gan kvalitatīvas, gan kvantitatīvas pārmaiņas. Pēdējos gados ļoti aktīvi akadēmiskajā, zinātniskajā un projektu darbā iesaistās fakultātē īstenoto studiju programmu absolventi, kuri ir pamats attīstībai un izaugsmei.

Vides aizsardzības speciālistu sagatavošana RA tika uzsākta 1996.gadā. Laika gaitā mainījies studiju programmas nosaukums. Tagad Inženieru fakultātē tiek īstenota profesionālā bakalaura studiju programma „Vides inženieris”, kuru apgūstot, studentam tiek piešķirts bakalaura profesionālais grāds vides aizsardzībā un vides inženiera kvalifikācija. Pilna laika studijas ilgst 4 gadus, nepilna laika- 5 gadus. Visi pilna laika studenti dodas aizraujošā ekoloģiskajā ekspedīcijā pa Austrumlatvijas upēm un ezeriem. Ar savu pētījumu rezultātiem interesentus iepazīstina ikgadējās IF studentu zinātniskajās konferencēs, daudzi studenti apmaiņas programmu ietvaros daļu studiju procesa īsteno prestižās ārvalstu augstskolās. Kopš 2004.gada tiek īstenota profesionālā maģistra studiju programma „Vides aizsardzība”, kuras beidzēji jau pēc pusotra gada iegūst maģistra profesionālo grādu vides aizsardzībā.

Absolventiem nesagādā grūtības atrast labi atalgotu darbu savā specialitātē, jo pēc nopietnas teorētiskās sagatavošanas studiju procesa gaitā un iegūto zināšanu praktiskas pielietošanas vides aizsardzības, ražošanas un pirmsdiploma praksēs, viņiem ir izveidojušās visas nepieciešamās prasmes un iemaņas, lai sekmīgi varētu rast visdažādāko vides problēmu optimālus inženiertehniskus risinājumus. Jāpiebilst, ka Rēzeknes Augstskola joprojām ir Latvijā vienīgā augstākās izglītības iestāde, kur tiek sagatavoti vides inženieri.

2008./2009. st.g. notiks studentu uzņemšana sekojošās Inženieru fakultātes studiju programmās: 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Būvniecība”, trīs 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās: „Vides inženieris”, „Programmēšanas inženieris”, „Mehatronika”, divās profesionālā maģistra studiju programmās „Vides aizsardzība” un „Datorsistēmas”. Tiek plānots sākt uzņemšanu arī 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Elektroniskā komercija”, kas top sadarbībā ar
Oldenburgas/Austrumfrīzijas/Vilhelmshāvenas augstskolu (Vācija). Visas studiju programmas tiek īstenotas gan pilna, gan nepilna laika studijās, lai pēc iespējas vairāk pielāgotos studējošo iespējām iegūt izglītību.

Jāpiebilst, ka studiju programmu „Būvniecība” iespējams apgūt arī Rēzeknes Augstskolas Madonas filiālē.

Sīkāka informācija par studiju iespējām Rēzeknes Augstskolā var atrast augstskolas mājas lapā www.ru.lv

Rēzeknes Augstskolas
Sabiedrisko attiecību nodaļas
informācijas speciāliste Sandra Murinska

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv