English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Ekonomikas un vadības fakultāte
12.10.2005
Profesionālas iemaņas prakses laikā

Profesionālas iemaņas prakses laikā

Latgales reģionā šobrīd ir izveidojusies situācija: no vienas puses, darba tirgū vērojams augsts bezdarba līmenis, no otras puses – trūkst kvalificētu speciālistu. Darba tirgū ir pieprasīti speciālisti ar darba pieredzi, ko augstskolu absolventi bieži vien nevar piedāvāt. Arī studenti nereti saskaras ar uzņēmumu nepietiekamu motivāciju iesaistīt praktikantus pilnvērtīgā prakses programmu izpildes nodrošināšanā.

Lai paaugstinātu sadarbību ar darba devējiem, kā arī studentu prakšu kvalitāti, RA Ekonomikas fakultātē ir izstrādāti (Eiropas Sociālā fonda un Izglītības un zinātnes ministrijas un atbalstu guvuši) divi projekti: „Augstākās profesionālās studiju programmas studentu profesionālā prakse tūrisma un viesmīlības uzņēmumos” (vadītāja lektore Veronika Silineviča). Šis projekts paredz sadarbības iespējas ar Reval Hotel Latvija, Radisson SAS Daugava Hotel. Otrs projekts ir “Augstākās profesionālās studiju programmas studentu profesionālā prakse komercpakalpojumu vadībā” (vadītājs lektors Ēvalds Višķers), savukārt tā ietvaros paredzēt sadarbība ar vairākiem Rēzeknes uzņēmumiem - SIA “Rēzeknes gaļas kombināts”, SIA “Latgales druka”, SIA “Rēzeknes Tirdzniecības centrs”. Projektus iecerēts realizēt no 1.novembra līdz nākamā gada 1. septembrim. Šajā laikā studentiem, kuri studiju procesa ietvaros izies profesionālo praksi, būs iespēja gūt iemaņas šajos uzņēmumos.

Ēvalds Višķers informēja, ka par projekta sadarbības partneriem apzināti tika izvēlēti Rēzeknes dažādu sektoru uzņēmumi. Praktikanti jau prakses laikā iepazīsies ar reālo situāciju uzņēmumos un apzināsies problēmas, kas ir specifiskas tieši Latgales reģionam. Projekta ietvaros paredzētais profesionālās prakses laiks 22 nedēļas ļaus praktikantiem iepazīties ar konkrētā uzņēmuma darbību un atbilstoši iegūtajām teorētiskajām zināšanām gūt praktisku pieredzi; studentu teorētiskās zināšanas iespējams var noderēt arī konkrētu uzņēmumu darbības pilnveidošanā. Prakses uzņēmumu atrašanās netālu no augstskolas nodrošinās arī ciešu saikni informācijas apmaiņā, neskaidro jautājumu risinājumā starp projekta realizācijā iesaistītajām personām.

Lielākā daļa projekta aktivitāšu tiks virzītas sadarbības paaugstināšanai starp Rēzeknes Augstskolu un sociālajiem partneriem. Projekta ietvaros plānots izveidot darba grupu no RA Ekonomikas fakultātes akadēmiskā personāla un uzņēmumu vadītājiem, kas pilnveidos prakses programmas, prakses dienasgrāmatas, metodiskos norādījumus pārskata veidošanai un prakses novērtēšanas sistēmu. Profesionālās prakses vadītāji, gan no augstskolas, gan no uzņēmumu puses, tiks apmācīti vadīt praksi saskaņā ar prakses programmu un analizējamo informāciju, kas ļaus paaugstināt prakses kvalitāti.

Sagaidāmie projekta rezultāti ir ilgspējīgas sadarbības attīstīšana starp RA un sociālajiem partneriem, kas izpaudīsies noslēgtos ilgtermiņa sadarbības līgumos ar prakses vietu devējiem, apmācīti prakses vadītāji un pilnveidotas studentu profesionālās prakses programmas.

Daina Znotiņa,
RA Ekonomikas un vadības katedras metodiķe





RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv