English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Ekonomikas un vadības fakultāte
15.11.2005
4.EVB, 4.EEUP, 4.EEJP, 4.EETP, 5.EVBn, 5.EEUPn, 5.EEJPn, 5.EETPn studentu ievērībai!

4.EVB, 4.EEUP, 4.EEJP, 4.EETP, 5.EVBn, 5.EEUPn, 5.EEJPn, 5.EETPn studentu ievērībai!

Lai nodrošinātu kvalitatīvu diplomdarbu un bakalaura darbu vadīšanu, pamatojoties uz 04.11.2005. Ekonomikas fakultātes rīkojumu Nr.8-9/29, Ekonomikas un vadības katedrā ir noteikti kontroldatumi, kurus jāievēro studentiem 2005./2006.m.g. diplomdarbu/bakalaura darbu izstrādes laikā:

  • Līdz 07.11.2005. darba plāna apspriešana ar zinātnisko vadītāju, prakses programmas izmantošanas iespējas praktiskās daļas izstrādē;
  • Līdz 17.12.2005. darba plāna korekcijas, literatūras saskaņošana ar zinātnisko vadītāju;
  • Līdz 28.01.2006. darba gatavības pakāpe – 30 % (teorētiskā daļa);
  • Līdz 18.03.2006. darba gatavības pakāpe - 70 %;
  • Līdz 28.04.2006. darba gatavības pakāpe – 90 %;
  • 20 dienas pirms darba aizstāvēšanas students nodod diplomdarbu/bakalaura darbu zinātniskajam vadītājam izlasīšanai un izvērtēšanai;
  • 10 dienas pirms aizstāvēšanas students iesniedz gatavu diplomdarbu/bakalaura darbu katedrā;
  • students iepazīstas ar recenziju 2 dienas pirms diplomdarba/bakalaura darba aizstāvēšanas.
RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv