English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Ekonomikas un vadības fakultāte
25.01.2006
Akreditācijas komisijas pārstāvji Ekonomikas fakultātē

Akreditācijas komisijas pārstāvji Ekonomikas fakultātē

Janvāra vidū Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas fakultāti apmeklēja starptautiskās akreditācijas komisijas eksperti no Zviedrijas, Igaunijas un Latvijas

Viņi vērtēja trīs RA Ekonomikas fakultātes programmas – otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmu - “Uzņēmējdarbība” (specializācijas virzieni: mārketinga sektora vadītājs, komercpakalpojumu vadītājs, uzņēmējdarbības tiesību sektora vadītājs un tūrisma un viesnīcu uzņēmējdarbības vadītājs) un profesionālās augstākās izglītības studiju programmu “Finanses”, kurā paredzēts uzņemt studentus ar koledžas pirmā līmeņa augstāko izglītību. Ekspertu vērtējumam tika prezentēta arī profesionālā maģistra studiju programma “Finanšu vadība”.

Komisijas dalībnieki analizēja studiju programmu saturu un to atbilstību gan Latvijas, gan Eiropas Savienības augstākās izglītības standartiem, sniedza ierosinājumus programmu tālākai attīstībai un pilnveidei. Komisijas priekšsēdētājs profesors Bo Olmers programmu izstrādes procesā ieteica piesaistīt ārvalstu kolēģus, lai varētu pārņemt starptautisku pieredzi. Akreditācijas komisijas pārstāvji norādīja, ka šīs programmas ir noteikti jāattīsta, jo pēc tām ir liels pieprasījums, neraugoties uz to, ka arī dažās citās Latvijas augstākās izglītības iestādēs tiek piedāvātas līdzīga veida programmas, sevišķi to attiecinot uz profesionālo maģistra studiju programmu “Finanšu vadība”. Eksperti atzina, ka ir svarīgi šādas studiju programmas realizēt tieši reģionā.

Akreditācijas ziņojuma nolasīšanas laikā tika minēti vairāki programmu pozitīvie aspekti – labi nosacījumi programmu attīstībai un realizēšanai, pozitīvas atsauksmes un sekmīga sadarbība ar darba devējiem, labvēlīga atmosfēra mācībspēku un studentu vidū, kā arī augsta darbinieku motivācija. Ekspertu vērtējums bija pozitīvs, viņi ieteica visas trīs programmas akreditēt uz diviem gadiem.

Sabiedrisko attiecību nodaļa

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv