English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Ekonomikas un vadības fakultāte
06.11.2006
Rēzeknes Augstskola (RA) uzsākusi projekta “IMKA: Inovatīvas Metodes Konkurētspējīgas Augstākās izglītības attīstībai ekonomikā un uzņēmējdarbībā” realizēšanu

Rēzeknes Augstskola (RA) uzsākusi projekta “IMKA: Inovatīvas Metodes Konkurētspējīgas Augstākās izglītības attīstībai ekonomikā un uzņēmējdarbībā” realizēšanu

Projekta rezultātā 12 pedagogi pēc īpaši izveidotas apmācību programmas apgūs zināšanas un pieredzi par inovatīvu pieeju ekonomikas, vadības un uzņēmējdarbības priekšmetu pasniegšanā, ekspertu vadībā iestrādās šīs metodes mācību kursos. Pilnveidotie mācību kursi tiks aprobēti, docētāju pieredze tiks apkopota un publicēta metodiskas brošūras veidā un pasniegta praktiskajā konferencē.

Augstākās izglītības mērķi šobrīd saistīti ar Boloņas deklarācijas ieviešanu. Projekts sniegs ieguldījumu tādu Boloņas procesa aspektu īstenošanā kā kvalitātes (tiešā veidā ir saistīta ar mācībspēku kvalifikācijām un studentu apmierinātību īstermiņā un absolventu un darba devēju apmierinātību ilgtermiņa); mobilitātes veicināšana (svešvalodas pilnveidošana, pasniedzamā studiju priekšmeta sagatavošana un pasniegšana svešvalodā vai bilingvāli paaugstinās gan docētāju, gan studentu motivāciju mobilitātei, kuras trūkums pašlaik ir vērojams pašu mobilitāti, pēc iespējas mantojot ES mobilitātei pieejamos resursus un izejot ārpus ES robežām); Eiropas dimensijas ieviešana studiju procesā (bilingvāli – latviešu un angļu valodā sagatavotie studiju priekšmeti, kas, iespējams, turpmāk tiks apvienoti, veidojot studiju moduļus, būs pievilcīgāki ārzemju studentiem, kuri interesējas par apmaiņas studijām Latvijā un kuru ar katru gadu kļūst vairāk). Nepieciešamība realizēt šo projektu radās, jo līdz ar ārzemju studentu skaita pieaugumu pieaugusi vajadzība aktīvi izmantot svešvalodu, papildināt un pilnveidot studiju kursus, lai varētu ārzemju studentus integrēt Latvijas studentu auditorijā.

Projekta vadītāja Iveta Graudiņa

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv