English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Ekonomikas un vadības fakultāte
19.02.2007
ESF projekts „Finanšu un grāmatvedības vadības specializācijas studentu profesionālā prakse uzņēmumos un iestādēs”

ESF projekts „Finanšu un grāmatvedības vadības specializācijas studentu profesionālā prakse uzņēmumos un iestādēs”

Projekta mērķis - 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Ekonomika” (specializācija „Finanšu un grāmatvedības vadība”) studentu prakšu kvalitātes paaugstināšana, iesaistot sadarbības partnerus prakses metodisko materiālu uzlabošanā un prakšu norises kvalitātes paaugstināšanā.

Projekts paredz studentiem nodrošināt praksi 4 mēnešu garumā (14 kredītpunktu apjomā) studiju programmā paredzēto 6,5 mēnešu (26 kredītpunkti) ietvaros.

Projekta sagaidāmie rezultāti - ilgtspējīgas sadarbības attīstīšana starp RA un sadarbības partneriem (Latgales un Vidzemes reģiona uzņēmumiem un iestādēm) un pilnveidoti studentu profesionālās prakses metodiskie materiāli un prakses vērtēšanas sistēma.

Projekta vadītāja
Inta Kotāne

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv