English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Ekonomikas un vadības fakultāte
08.05.2007
Studentu praktiskā konference ESF projekta „Finanšu un grāmatvedības vadības specializācijas studentu profesionālā prakse uzņēmumos un iestādēs” ietvaros

Studentu praktiskā konference ESF projekta „Finanšu un grāmatvedības vadības specializācijas studentu profesionālā prakse uzņēmumos un iestādēs” ietvaros

Studentu praktiskās konferences mērķis – studentu profesionālās prakses kopīga novērtēšana (uzņēmumu un iestāžu prakšu vadītāji un RA prakšu vadītāji) un profesionālās prakses metodisko materiālu pilnveidošana.

Studentu praktiskās konferences darbā piedalījās projekta mērķa grupas: otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Ekonomika” (specializācija „Finanšu un grāmatvedības vadība”) 22 studenti, 17 prakšu vadītāji no Latgales un Vidzemes uzņēmumiem un iestādēm, kuri pārstāvēja projekta 12 sadarbības partnerus (A/s “Balta” filiāle “Rēzeknes nodaļa”, A/s Hansabanka Rēzeknes filiāle, Pašvaldības aģentūra ”Rēzeknes Biznesa centrs”, "REBIR" Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas akciju sabiedrība, Rēzeknes 14.arodvidusskola, SIA “Lāde D”, SIA „Rationalis”, Va/s LHZB Ludzas filiāle, Va/s LHZB Rēzeknes filiāle, VID Latgales reģionālās iestādes Rēzeknes nodaļa, VID Vidzemes reģionālās iestādes Alūksnes nodaļa, VID Vidzemes reģionālās iestādes Gulbenes nodaļa, Viļānu pagasta padome) un 8 prakšu vadītāji no RA.

Studentu praktiskās konferences darbs notika 3 sekcijās: profesionālā prakse kredītiestādēs un apdrošināšanas sabiedrībās, profesionālā prakse uzņēmumos un profesionālā prakse VID, budžeta iestādēs un pašvaldībās.

Studenti prezentēja savus profesionālās prakses pārskatus prakšu vadītājiem (uzņēmuma un iestāžu un RA prakšu vadītājiem) un piedāvāja atsevišķu problēmu risinājumus konkrētos uzņēmumos un iestādēs.

Prakšu vadītāju sadarbība studentu profesionālās prakses novērtēšanā un profesionālās prakses metodisko materiālu pilnveidošanā veicina sadarbību starp sadarbības partneriem un RA apmācības kvalitātes paaugstināšanā.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Projekta vadītāja
Inta Kotāne

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv