English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Ekonomikas un vadības fakultāte
13.06.2007
Lai studentiem būtu interesanti!

Lai studentiem būtu interesanti!

I.G. Jau tagad uz Rēzekni brauc mācīties ārzemju studenti – itāļi, slovāki, poļi, lietuvieši, beļģi, vācieši – dažs uz vienu semestri, cits uz gadu. Vismaz pāris reizes mēnesī saņemu vēstules no Āzijas valstu studentiem, kuri interesējas par studiju iespējām RA, bet pirms gada esam uzsākuši sarunas ar Indijas pārstāvi par šīs valsts jauniešu studijām Uzņēmējdarbības un vadības studiju programmās. Tas nozīmē, ka ne tikai studiju programmu starptautiskās akreditācijas lapa, bet reāla studentu interese liecina par Rēzeknes Augstskolas piedāvāto studiju kvalitātes augsto līmeni. Mūsu uzdevums šobrīd – atbilst sagaidāmajām ekspektācijām, neapstāties pie sasniegtā, likt sasniegumu latiņu aizvien augstāk un tiekties pēc šiem rezultātiem.

Kāds bija Jūsu brauciena mērķis?

I.G. Brauciens tika iecerēts jau sen. Fakultātē aizvien biežāk strādā ārzemju kolēģi – gan ilgāku laiku, teiksim, semestra garumā, kā piemēram prof. S. Godara no ASV šajā mācību gadā, gan īslaicīgās nedēļu ilgās vizītēs. Arī RA EF docētāji katru gadu vada nodarbības partneru augstskolās Austrijā, Beļģijā, Somijā, Grieķijā, Lietuvā u.c. Pasniedzējiem šajās tikšanās reizēs, arī mūsu studentiem – gan tiem, kuri pieņemt Socrates – Erasmus programmas izaicinājumu un ir studējuši vienu semestri ārzemēs, gan tiem, kas mācās tepat, mājās, rodas iespēja salīdzināt: kā ir TUR, un kā – TE. Viens no aktuāliem jautājumiem gan TUR, gan ŠEIT ir – kā panākt, iemācīt, lai students, jaunais speciālists, kurš beidz augstskolu, būtu konkurētspējīgs, spētu atrast darbu, būtu derīgs darba tirgum, atbilstīgs darba devēju prasībām.

Un dažādās valstīs, dažādi pētnieki ir nonākuši pie līdzīga un pārsteidzoši vienkārša secinājuma – diploms un teorētiskās zināšanas ir labs pamats, bāze, bet tas, ko vēlas darba devējs, ir īpašību un spēku komplekts – uzņēmība, uzdrīkstēšanās, atbildība, komunikabilitāte, radošums, elastība, spēja pieņemt lēmumus, strādāt komandā, reaģēt uz jauniem izaicinājumiem un situācijām.

Vai jūs varat nosaukt vienu priekšmetu vai kursu, kuru noklausoties cilvēks var apgūt visu augstākminēto? Tāda nav! Jūs varat izlasīt grāmatas par to, KĀ, bet KĻŪT par uzņēmīgu, atbildīgu u.t.t. var tikai darot.

Un tad mēs sākām runāt par problēmbāzēto izglītību (tādu, kas pamatojas uz reālām šodienas problēmām reālā uzņēmumā, piemēram, tajā, par kuru ik dienas raksta vietējais laikraksts, kurš atrodas blakus fakultātes ēkai), studentcentrēto izglītību (tādu, kuras centrā ir nevis docētājs, kurš pasniedz gatavus skaitļus, faktus teorijas, bet students, kurš zina, ko grib iemācīties, un kuru šai procesā virza, vada, rosina docētājs) un mācīšanos (pretstatā mācīšanai, t.i., svarīgākais augstskolas uzdevums ir iemācīt cilvēkam, kā mācīties). Dzirdējām par šīm lietām pēc nostāstiem: kāds kaut ko ir lasījis, kāds ir piedalījies seminārā, kāds dzirdējis tēmu konferencē, kāds ir pārliecināts, kā tas darbojas un kāds – pilnīgs šādas pieejas pretinieks.

Pirmais izaicinājums bija piedalīšanās LEONARDO projektā “REPRO: reālas uzņēmējdarbības mācīšanās starpkultūru vidē” (Nr. 2004 FIN-04-B-F-PP-160527) Iepazināmies ar lieliskiem partneriem Somijā, Lielbritānijā, ar kuriem sadarbība turpinās ārpus projekta ietvariem. Sapratām, ka ir jābrauc un jāskatās pašiem, kā tas notiek! Uzrakstījām projekta pieteikumu ar visai izaicinošu nosaukumu “IMKA: Inovatīvas metodes konkurētspējīgas augstākās izglītības attīstībai ekonomikā un uzņēmējdarbībā” (Līgums Nr. 2006/0120/ VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0163/0160) Eiropas Sociālā fonda izsludinātajam konkursam, kura mērķis – augstskolu mācībspēku kvalifikāciju pilnveidošana, un – te nu mēs esam!

Kas piedalījās un kāds būs ieguvums no šī projekta?

I.G. Jāsaka, ka mācību brauciens bija tikai viena no projekta aktivitātēm. Jau minēju, ka uzņēmējdarbības un vadības studiju programmu attīstībā gribot negribot esam nonākuši uz internacionalizācijas viļņa. Tāpēc viens no projekta uzdevumiem – pilnveidot docētāju svešvalodu (angļu valoda) zināšanas. Pusgada garumā pēc individuāli sastādītām programmām docētāji pilnveidoja angļu valodas prasmes un iemaņas. Iknedēļas projekta komandas sanāksmes notika angļu valodā un tas bija tik tiešām labs treniņš pirms mācību brauciena – klausīties, diskutēt, atbildēt uz jautājumiem svešā valodā – tas ir izaicinājums ikvienam, kas iepriekš nav prakstizējis valodu katru dienu. Sudentcentrētā un problēmbāzētā mācīšanās, izvērtēšanas un novērtēšanas metodes, teātra lomu spēles uzņēmējdarbības mācīšanā, plaģiātisms un kā to novērst, informācijas tehnoloģiju izmantošana studiju procesā – tās ir dažas no projekta gaitā apgūstamajām tēmām. Un tā kā labākais veids, kā iemācīties, ir – darīt, tad domājams šī semestra laikā studenti varēja novērtēt, vai mācīties kļuvis interesantāk, jo docētāju uzdevums šajā semestrī bija – ieviest vismaz daļu no apgūtajām metodēm, idejām, trikiem savos studiju kursos.

Vai plānota turpmāka darbība šai jomā?

I.G. Projekta noslēguma konferencē „Biznesa un vadības izglītības konkurētspējas priekšrocību meklējot”, kurā piedalījās arī kolēģi no Čehijas, Lietuvas, Krievijas tika izvirzīts priekšlikums izveidot sadarbības tīklu uzņēmējdarbības un vadības priekšmetu (kursu) mācīšanas un mācīšanās metožu attīstībai. Sadarbības tīklā iesaistītos Rēzeknes Augstskolas tuvāko ārzemju partneri ar kopīgu biznesa izglītības aktuālo jautājumu izpratni. Nepieciešams rīkot ikgadējas tikšanās, lai būtu lietas kursā, lai sekotu jaunumiem un inovācijām biznesa izglītības attīstībā, kā arī izmantotu līdzdalības organizācijā sniegtās priekšrocības, un lai popularizētu biznesa izglītību Rēzeknes Augstskolā un Latvijā kopumā.

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv