English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Ekonomikas un vadības fakultāte
16.06.2007
Biznesa un vadības izglītības konkurētspējas priekšrocību meklējot

Biznesa un vadības izglītības konkurētspējas priekšrocību meklējot

Krājuma priekšvārdā projekta „IMKA” vadītāja Iveta Graudiņa atzīmē:

„Šodien vairs nevienam nav jāpierāda, ka mūsdienās nepieciešama jauna pieeja izglītībai, mācīšanai, studijām. Darba tirgus gaida speciālistus, kuri ir ne vien zinoši, bet uzņēmīgi, aktīvi, komunikabli, spējīgi strādāt komandā, risināt reālas uzņēmējdarbības problēmas, sastopoties ar reālām grūtībām, uzņemties risku, meklēt un piedāvāt alternatīvus situācijas risinājumus, sazināties starpkultūru situācijās, ko nosaka uzņēmējdarbības vides internacionalizācija. Diemžēl tradicionālās pasniedzējcentrētās mācību metodes, ja par tādām uzskata, piemēram, lekciju vai semināru to klasiskā izpratnē nenodrošina augstākminēto īpašību veidošanos.

Projekta “IMKA” mērķis – Ekonomikas fakultātes docētāju profesionālās pilnveides programmas izstrāde un apgūšana, virzīta uz inovatīvu mācīšanas un mācīšanās metožu ieviešanu studiju kursos. Darbs sākās 2006.gada septembrī: iknedēļas tikšanās, metodiski semināri, sarunas un diskusijas, savstarpēji nodarbību apmeklējumi. Izrādījās, ka mēs ļoti daudz varam mācīties viens no otra – ja atklājamies, ja ļaujamies un esam gatavi pārmaiņām. Pateicoties saņemtajam finansējumam, varējām izvēlēties to apmācību piedāvājumu, ko iesniedza Oxford Brookes (Anglija) universitāte. Projekta ieguvums – ideju un pieredzes bagātība, kas pakāpeniski, bagātināta ar personisko pieredzi, interpretāciju, pielāgojot situācijai, tiek ieviesta studiju kursos šeit, Rēzeknes Augstskolā. Projekta noslēguma konferencē “Biznesa un vadības izglītības konkurētspējas priekšrocību meklējot”, tika aicināti piedalīties dažādu valstu kolēģi, lai dalītos ar gūto pieredzi. Konferences noslēguma sesijā izskanēja lieliska ideja – veidot reālu, aktīvu sadarbības tīklu, lai turpinātu iesākto. Tā nu šajā krājumā ir atrodami konferencē apskatītie materiāli –Lietuvas, Krievijas, Čehijas, Rumānijas kolēģu skatījums uz aktīvajām un inovatīvajām studiju metodēm un to nozīmi studiju procesā, kā arī projekta “IMKA” dalībnieku projekta gaitā gūtās atziņas.”

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv